Úvod Hledání On-line hry On-line testy Předplatné Jak podpořit Blogovník Provozní podmínky Zásady ochrany osobních údajů
 Návštěvy
Celkem:556400
Tento rok:4606
počítadlo ALAWARE.CZ

Úvodní strana  Prohlížení článků  Zvuk, informace v kostce
Zvuk, informace v kostce

 Zvuk je tzv. mechanické vlnění, kdy rozkmitaná částice ovlivní částice sousední, které také začnou kmitat až do úplného vyčerpání energetického potenciálu. Toto vlnění se šíří všemi směry různou rychlostí v závislosti na kvalitě prostředí utvářené více faktory (skupenství, typu látky, hustotě apod.).

V následujícím textu si řekneme něco o zvuku kolem nás.

Jako klasická tabulka zvuku se uvádí:

dBPříklad takového hluku
0 dBPráh zvuku, slyšení
10 dBŠelest listí na stromech (při velmi slabém vánku)
20 dBVolná příroda a bezvětří
20 dBPadající listí
30 dBVelmi tichý pokoj (např. ložnice)
31 dBÚsporný počítač s aktivním zdrojem (50 cm vzdálenost)
40 dBBěžné hlukové pozadí
50 dBNormální bavení se mezi sebou
50 dBMírný déšť
50 - 55 dBTelevizor při běžné hlasitosti /vzdálenost 2 m/
60 dBHlasité bavení se mezi sebou
60 dBMyčka nádobí
70 dBPotlesk v sále
70 dBZvuk klávesnice
70 dBPračka
70 dBTrvalý dlouhodobý zvuk nad tuto hranici má negativní vliv na zdraví
75 dBSpláchnutí toalety
75 dBRychlovarná konvice (před varem, pak se ztiší)
80 dBKřik
80 dBVysavač (jak který, většina spíše méně)
80 dBOsobní auto v městském provozu
90 dBNákladní auto v městském provozu
90 dBJedoucí vlak
100 dBMaximální řev motorky
100 dBŘetězová motorová pila
110 dBSbíječka
110 dBRockový koncert
128 dBHrozí vysypání okenních skel
130 dBStart tryskového letadla
130 dBPráh bolestivosti, hrozí poškození sluchu při náhlém zvuku nad 130dB
140 dBVýstřel děla z bezprostřední blízkosti

Zvuk může mít různou frekvenci.
Infrazvuk = frekvence je menší jak 16 Hz.
"Běžný" zvuk = frekvence 16 Hz - 20 kHz.
Ultrazvuk = frekvence je vyšší jak 20 kHz.

Ucho mladého člověka dokáže vnímat zvuk v rozsahu 20 - 20 000 Hz.
Staří lidé mají rozsah omezenější 50 - 8000 Hz.
Ucho je velmi citlivé na frekvenci 2000 - 4000 Hz.
Muži mají frekvenci hlasu od 80 - 120 Hz, ženy 170 - 260 Hz.

V Česku (r. 2020) jsou hlukové limity rozděleny na tři prostory - tzv. chráněné venkovní prostory (nezastavěné pozemky k rekreaci, výuce či lázeňství), chráněné vnitřní prostory (pobytové a obytné místnosti), chráněné venkovní prostory (prostory obklopující budovy do vzdálenosti 2 metry od fasády - možná tedy i balkony).

V případě ochranného hlukového pásma nebo hlukové výjimky nemusí být dodrženy hlukové limity.

Překročení hlukových limitů zjišťuje krajská hygienická stanice. Což mi připomíná, jak jsme jednou před lety (já a dva kolegové) byli na obědě v restauraci a smrdělo maso. Nechtěli jsme sníst a zaplatit za smradlavé maso, ale donutili nás ("naštěstí" pouze zaplatit), respektive nás nechtěli nechat odejít a nám běžel čas přestávky. Zavolali jsme na hygienickou stanici (nejprve v našem městě, ale tam řekli, že máme volat na krajskou... - byrokracie v praxi), aby přijeli a provedli rozbor toho masa, ale prý máme vzorek dovézt. Bohůžel jsme měli polední pauzu a museli zpátky na fachu. Tak nám z hygienické stanice po telefónu dali alternativu č. 2 - vyplnit žádost o kontrolu v daném restauračním zařízení. Takže takhle to nějak vypadá v praxi. Když jsme jim nadhodili, co když se otráví nějací lidé, mlčení... Dokud se něco nestane... úřady jsou v klídku. A prokazování je obtížné. Znáte to :-).  Ostatně, jak bychom dokázali, že maso dopravené do hygienické stanice je právě z konkrétní restaurace? A že se nepokazilo během neodborné přepravy? Pro běžného peonka bez šance toto ve své pracovní době, bez dalších finančních investic do celého procesu, aby proběhl transparentně, a do jisté míry tak došlo k zasuplování nepřítomného "orgánu", zařídit.

Ale vraťme se ke zvuku.

Když vám někdo na ulici začne pod okny vyhrávat třeba o půlnoci, teoreticky byste si tedy měli ověřit, zda se nejedná o ochranné hlukové pásmo a zda není udělena hluková výjimka na nadlimitní zdroj hluku. Pokud ne, je třeba, abyste navrhli krajské hygienické stanici změření tohoto hluku. Nemusím snad říkat, že ještě tu noc to nejspíš neproběhne :-)))). A samozřejmě, pokud proběhne, budete měření nejspíš v celé míře hradit včetně výjezdu pracovníka :-). A to je fakt prdel :-))).

Krajská hygienická stanice může výjezd a měření odmítnout i bez udání důvodu. Respektive jako důvod může uvést, že shledává podnět jako neopodstatněný, což vlastně není dle mého názoru důvod. Další možnost je obrátit se na jinou "akreditaci" schopnou certifikovaně měřit hluk, což je úřad hlavního hygienika českostátu. Tato může přikázat krajské hygienické stanici, aby měření přece jen provedla. Pokud nikdo na měření nepřijede, můžete teoreticky podat žalobu na stát, že nekoná svoji povinnost.

Ale pozor:
ZA HLUK SE NEPOVAŽUJE HLASOVÝ PROJEV FYZICKÉ OSOBY.
Vychází mi z toho, že klidně můžu řvát na plné kule celou noc a nemůže si nikdo oprávnění stěžovat. Není to nádherné tady v Česku??? Ne? :-) Toto se samozřejmě týká i předzahrádek, pokud není regulace nařízením obce např. v rámci tržního řádu, což je potřeba si zjistit.

ZA HLUK SE NEPOVAŽUJE HLASOVÝ PROJEV ZVÍŘETE. Teoreticky tedy může můj pejsek štěkat celou noc a je to v pohodě. Ty naše zákony jsou opravdu krásné.... :-)

ZA HLUK SE NEPOVAŽUJE PŘELIV VODY VE VODNÍM DÍLE a další výjimky.  Je třeba si tedy zákon (č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) důkladně prostudovat a výjimky vyloučit.

HUDEBNÍ PRODUKCE POD ŠIRÝM NEBEM také není považována za hluk. Prostě to můžete osolit a hotovka.... Opět, pokud nereguluje obec nařízením.

NAOPAK, protihluková opatření musí učinit stavebník domu nebo bytu :-). Pokud tato opatření neučiní, nemůže žádat, aby hluk omezil původce :-). To je parádní zákon, co? Proto se musí k projektu vyjádřit také krajská hygienická stanice - tudíž je to tak nějak opačně, než by zdravý rozum předpokládal...

Tenhle paragraf zákona 258/2000 Sb. je tak vypečený, že ho musím ocitovat :-):
díl 6, paragraf 30:
(2) Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Za hluk podle věty první se nepovažuje zvuk působený hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově, hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením76), zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami, zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce76). Za vibrace podle věty druhé se nepovažují vibrace působené přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami a vibrace působené v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce76).

Já tedy nevím, jak vám, ale zdá se mi, že v případě nočního randálu může ovčan akorát tak držet hubu a krok. A nebo ji naopak otevřít, začít řvát, či pustit magič na plné kule v rámci režimu když on, tak já taky.

Přeji krásný den v Českostátu.

Zdroj:
názor autora
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanick%C3%A9_vln%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
https://www.eprehledy.cz/hlucnost-decibely-priklady-hluku.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ucho
https://frankbold.org/poradna/kategorie/hluk/rada/kompletni-manual-obcana-obtezovaneho-hlukem


04.01.2020,17:23
Počet čtenářů: 0

  Názory čtenářů:

Zvuk, informace v kostce


Nejnovější příspěvky čtenářů:

Nejsou žádné příspěvky v diskusi.
název a sídlo firmy: Josef Nádběla - ALAWARE IČ: 75811511,  sídlo: Moravská 617/18, Chropyně
Firma je zapsána do živnostenského rejstříku pod názvem 'Josef Nádběla', odkaz zde.
Jsme neplátci DPH.

Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D - Copyright Josef Nádběla - ALAWARE 2024 - Všechna práva vyhrazena.
CSS 3.0, PHP 5.4.20 STRICT (verze PHP na hostingu: 8.2.7), XHTML 1.0 Strict
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.
v