Úvod Hledání On-line hry On-line testy Předplatné Jak podpořit Blogovník Provozní podmínky Zásady ochrany osobních údajů
 Návštěvy
Celkem:567482
Tento rok:15688
počítadlo ALAWARE.CZ

Úvodní strana  Megality - historie lidstva

  BONUSOVÝ OBSAH   
Pád Tróje, doba temna, vpád Dórů, jaká byla posloupnost událostí?

Po důkladném přezkumu jsem došel k zajímavému závěru, v jaké posloupnosti se udály veškeré události před a po pádu Tróji. Tímto článkem navazuji na článek předchozí Tajemná Frygie, jak souvisí s Trójou? Kde udělali historici chybu?

Trojské válce předcházela nepříjemná událost. Řekové se rozhodli, že se vydají na výpravu do Kolchidy pro Zlaté rouno. Výpravu vedl Iáson a měl s sebou mnoho soudruhů - mladých řeckých pirátů. Jedním z nich byl i legendární Hérakles. Tehdy bylo dobrým řeckým zvykem se vydávat na pirátské nájezdy, což ostatně potvrzuje ve svých Dějinách samotný Hérodotos i ve svých spisech Diktys Krétský a Darés Fryžský. Pro Řeky to byla vítaná příležitost, jak dokázat "že jsou muži" a zároveň zásobit své území lupem - poklady, ženami a otroky. Možná také jídlem a různými produkty - vzácnými oleji, keramikou, ozdobami a samozřejmě zbraněmi. Není vyloučeno, že v té době trpěla řecká země klimatickými změnami - suchem a neúrodou v důsledku hrozícího pádu komety Encke-Oljato (což je moje pracovní hypotéza). To mohlo donutit Řeky k loupeživým výpadům na okolní země podél břehů Středozemního, Egejského a Černého moře. A to mohl být také důvod, proč Řekové vyrazili rabovat do Kolchidy.
kliknout a zobrazit celý článek.....
17.06.2023,18:44Sumerští předpotopní patriarchové, lze vyplnit bílé místo v sumerské historii?

Sumerská civilizace nám zanechala mnoho podivných zpráv z daleké historie. Jedna z nich je docela záhadná. Je to tzv. Sumerský královský seznam. Sumerský královský seznam existuje v několika verzích. Já mám raději verzi, kde se vyskytuje více předpotopních vladařů, které nazývám "patriarchy", protože jsou to předci, ze kterých se inspirovaly další generace a nejen Sumerů. Tento seznam obsahuje vladaře Sumeru od nejstarších časů. No a mě zajímá předpotopní období. Kdy bylo, co se dělo, kdo vládl, a tak dále. A možná se mi podařilo trošičku poodkrýt závoj do neznámé historie. Kdo ví. Uvidíme v následujícím textu.
kliknout a zobrazit celý článek.....
01.01.2023,17:09


  BONUSOVÝ OBSAH   
Bohové a my, 5. část

Vidění současné západní „atlantické“ vědy

Nejprve si řekneme, jak se na historii lidstva dívá současná západní "atlantická" věda:

PRAVĚK
Za pravěk se považuje doba trvající více jak 3 miliony let přibližně do roku 4500 př. n. l. Tato doba je označována za období, kdy lidstvo údajně neznalo písmo, a proto se o této době nic údajně písemného nedochovalo. Je to poměrně široké rozmezí „temnoty“. Temného období, o kterém nemáme základní informace. A je skutečně otázkou, pokud se najde nějaký nález s vysokou informační hodnotou, zda je správně časově zařazen a významově interpretován a zda se neválí někde ve sklepě jako nezařazený nález a nečeká na svou eliminaci vlivem nějaké „společenské revoluce“ nebo katastrofické události. Za takových okolností může temnota tohoto velmi dlouhého věku zůstat pro současného člověka temnou navždy.

STAROVĚK
Za starověk se pokládá období cca od roku 4500 př. n. l. do 7. století n. l. Má to být období vzniku a rozvoje prvních civilizací a šíření písma. Zde je vhodné položit otázku, co se přihodilo natolik zásadního, že zrovinka kolem roku 4500 př. n. l. začal postupný rozvoj člověka. Přičemž předtím se člověk 3 MILIONY let podle vědců nijak zásadně nerozvíjel.

STŘEDOVĚK
Středověk se nám podle vědátorů opět trochu zkrátil a zahrnuje období od 7. do 15. století n. l. Tedy necelou tisícovku let. Inu, čím víc informací současní dějepisci mají, tím více mohou rozlišovat. Najednou jedno období člověka střídá druhé. A to čím dál tím rychleji. Není to nevědecké, soudruhu vědče? Ale kdež, to je přece současná věda!

NOVOVĚK
Za novověk se pokládá období od 15. století n. l. až do současnosti. Lze předpokládat, že bude trvat kratší dobu než-li středověk. Potom by to bylo zcela v souladu s vědeckým výkladem :-). A pokud by vývoj lidstva v tomto duchu pokračoval dál, určitě by si vymyslelo něco jako VESMÍRNÝ VĚK, kdy se může stát impulsem pro počátek nového věku lidstva založení kolonie na Měsíci nebo Marsu. Ovšem k tomuto věku s největší pravděpodobností nedojde, a pokud ano, tak jen dle mého skromného názoru nakrátko.

Starořecký náhled na období lidstva

Staří Řekové se na rozdíl od současných vědců dívají na lidskou historii více...


kliknout a zobrazit celý článek.....
19.11.2022,11:12


  BONUSOVÝ OBSAH   
Řecká starověká doba temna

Ve škole jsme se učili o starověkém Řecku, které v podstatě bylo "nastartováno" první řeckou olympiádou v r. 776 př. n. l. To, co bylo dřív, když jsme se zeptali, nám bylo řečeno, že se o té době moc neví. Něco málo popisuje Homér v Iliadě a Odysseie, jinak se toto období mezi lety 1200 - 800 př. n. l. nazývá jako "temné období".

A to zní docela záhadně, co?

Pojďme si k tomu povědět něco víc ve světle faktů a informací, které mám k dispozici.

Závěr doby, o které si povíme, se nazývá "Dobou bronzovou". Někdo ji nazývá "Věkem hrdinů". A proč? V té době byli muži Muži a ženy Ženami. Bojovníci byli velmi mocní a civilizace velmi schopné, tvůrčí. Když přišel o stovky let později kmen Dórů ze severu na jih do zničeného Řecka, které bylo prázdné a zničené, plné trosek, pobořených paláců, zničených domů, draly se jim slzy do očí nad tou zničenou krásou. Nad megalitickými stavbami a velkolepými díly, která byla zničena. Kdo tohle mohl postavit? Bohové? Hrdinové dávnověku? Nechápali.

Místní lidé, potomci bájných Achájců už neuměli ani číst, ani psát. O své historii za stovky let utrpení nevěděli zhola nic, kromě povídaček. Mocné trůny byly zničeny. Mocní bojovníci zmizeli. Učenci a Mistři řemesel neměli žáky, kdo by pokračoval v jejich díle. Celá starořecká civilizace ZKOLABOVALA. A nebyla sama.

Proč se tak stalo?


kliknout a zobrazit celý článek.....
06.11.2022,13:47


  BONUSOVÝ OBSAH   
Bohové a my, 4. část

Kapitola 1: Období lidstva

V dějepise se žáci učí, že historický vývoj lidstva spěje od primitivních počátků k pokročilému růstu. Od prvobytně pospolné společnosti po vyspělou tržní (v minulém režimu tvrdili komunistickou) demokratickou společnost. Tvrdí se nám, že se lidstvo neustále vyvíjí k lepšímu společenskému uspořádání. Lidé díky tomuto pozitivnímu rozvoji dosahují větší výšky, delšího věku, většího individuálního bohatství a rozsáhlejších svobod.

Existuje několik indicií i důkazů, které naznačují, že tomu tak není, a tato výuka je lživá. Za první důkaz si můžeme vzít samotná tvrzení našich předků, která se dokázala dochovat, i přes informační temno posledních dvou tisíc let, v písemné podobě do dnešních časů. Jako druhou indicii, nebo možná i pomocný důkaz, si můžeme vzít nálezy koster lidí z „pravěku“, kterým nejsou nalézány nemoci a mají zdravý chrup. Soudí se o nich, že tito lidé zemřeli „v mladém věku“, protože stav jejich koster neodpovídá dle našeho soudu věku vyššímu. Jak si vysvětlit zdravý chrup a absenci nemocí, když v dnešní době osmnáctiletí lidé mají běžně prokažené zuby, trpí alergiemi, astmaty, absolvovali spoustu chřipek a angín, to nikdo sdělit nedokáže.

Někteří odborníci tvrdí, že lidstvo postupně, i přes dosažený vědeckotechnický pokrok, vytrvale degeneruje. A to jak po stránce fyzické schránky – těla, tak po stránce rozumové – intelektu.

Nedávno jsem četl informaci, že se archeologové divili při nálezu kostry keltské ženy se zkaženými zuby. Prý to bylo naprosto neobvyklé, protože Keltové mívali zuby zdravé. To se o současném člověku říci ve všeobecné rovině rozhodně nedá.
zdroj: Původní zdroj o prokažených zubech keltské ženy jsem nenašel, ale našel jsem článek, kde se konstatuje o jiném hrobě, že „zuby keltské ženy jsou ve velmi dobrém stavu“:


kliknout a zobrazit celý článek.....
06.11.2022,13:13


  BONUSOVÝ OBSAH   
Tajemná Frygie, jak souvisí s Trójou? Kde udělali historici chybu?

Podle oficiálního zdroje na wikipedii se Frýgie počala utvářet ve 12. století př. n. l. tím, že se v oblasti západní Anatolské vysočiny (Malá Asie) usadila malá skupinka "Frygů", která přišla ze severní části poloostrova Malá Asie. Následně v 8. století př. n. l. bylo založeno království Frýgie, kde vládli různí králové, z nichž nejznámější je král Midas (ano, ten s těma oslíma ušima - to je ten blábol, co se rozšiřuje všude možně). No a v 8. století zažívala Frýgie vrchol a pak už její vliv klesal.... Wikipedie se odvolává na básníka Homéra a na Hérodota.

A to je zajímavé. Kdyby se oficiální zdroje chtěly skutečně odvolat na Homéra, Hérodota, Darése Fryžského a Diktyse Krétského, potom by se ukázalo, že Frygie, o které se píše, je zoufalý pokus o obnovu zašlé slávy dřívější Frygie. Ano - té Frygie, které vládli králové Láomedón a Priamos. Že Vám tato jména něco říkají? No jistě! Protože se jednalo o Tróju!

Podíváme se, co o Frygii píše Darés Fryžský (od slova Frygie) ve svém díle Pád Tróje.

"Jakmile dorazil Iáson k Frygii, přistál v přístavu Simois. Pak všichni vystoupili z lodi na zemi. Králi trójskému Láomedontovi bylo oznámeno, že do přístavu Simois vplula podivuhodná loď a na ní, že přijelo mnoho mladých mužů z Řecka.

Když to král Laomedon slyšel, byl znepokojen a usoudil, že by bylo NEBEZPEČÍM PRO VŠECHNY, KDYBY SI ŘEKOVÉ ZVYKLI ZAJÍŽDĚT K JEHO BŘEHŮM."

zdroj: Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků, Eva Kamínková, r. 1977, Svoboda.

Tak, vážení vědečtí přátelé. Trójská válka se s největší pravděpodobností odehrávala právě ve 12. století př. n. l. To znamená, že Frýgie existovala již v tomto období!

Dobře. Podíváme se, co o Frygii píše Diktys Krétský ve svém díle Zápisky o válce Trójské:


kliknout a zobrazit celý článek.....
06.11.2022,08:34


  BONUSOVÝ OBSAH   
Bohové a my, 3. část

Ničitelé lží

Aššurbanipal
Asyrský král, žil v letech 685 – 627 př. n. l. Založil systematicky tříděnou knihovnu v Ninive, jejíž sbírky se z velké části dochovaly do dnešních časů. Na jedné z destiček se uvádí, že umí přečíst sumerské písmo i písmo z časů před potopou.

Darés Fryžský
Darés z Frygie (Trójská říše), kněz Hefaistův, popisuje události trójské války z pohledu účastníka a občana Frygie. Je autorem díla Pád Tróje (Historie o Pádu Tróje). Od starověku po středověk bylo toto dílo bráno jako pravdivý popis této velké války. V současné době je jeho význam znevažován a celé dílo prý vzniklo někdy v 1. století našeho letopočtu, což je podle mého názoru lživý pavědecký předpoklad za účelem zmatení lidské historie.

Diktys Krétský
Diktys Krétský byl účastníkem trójské války (doprovázel krétského krále Ídomenea) za řeckou stranu. Ve svém díle „Zápisky o válce trójské“ tuto válku podrobně dokumentuje z řeckého úhlu pohledu. Za římského císaře Nera se zápisky našly v Diktysově hrobu na Krétě. Byly psány fénickým jazykem a písmem, přeloženy do řečtiny, z řečtiny přeloženy do latiny Luciusem Septimiem ve 4. století n. l.
Stejně jako dílo Darése Fryžského, také Diktysovo dílo je v současné době dehonestováno a šíří se dezinformace, že dílo bylo napsáno na příkaz císaře Nera. A samozřejmě, Diktysovy zápisky mají nálepku „mytologické“, aby si čtenář náhodou nemyslel, že by to mohl být pravdivý a realistický popis tehdejších událostí.

Erich Anton Paul von Däniken
Narozen v r. 1935. Německý cestovatel, badatel. I když přímo nepřekládal staré sumerské destičky, na základě studia bible dospěl k velmi podobným závěrům, jaké učinil Zecharia Sitchin. Nejdůležitější knihy, které přes četnou kritiku z řad „vědců“ i držitelů Nobelových cen vytvořil: Vzpomínky na budoucnost, Zpět ke hvězdám, Důkazy z pěti kontinentů, Všichni jsme děti bohů, Stopy mimozemšťanů.

Hérodotos
Řecký cestovatel Hérodotos z Halikarnássu žil v 5. století př. n. l., cca od 484 př. n. l. - 420 př. n. l. Jeho životním dílem byly tzv. Dějiny, nebo-li Výkaz zjištěných poznatků, jimiž v devíti knihách vytvořil nejúplnější popis tehdejšího Řekům známého světa. Údaje, které nám Hérodotos ve svém díle zanechal, mají pro poznání tehdejšího světa naprosto zásadní význam.
Jak jsem uvedl, těžkou čárou přes rozpočet ničitelům pravdy je cokoli, co pravdu vyjeví. O Hérodotově díle Dějiny nám učitelé ve škole vyprávěli, že mu nemůžeme zcela věřit, protože Hérodotos prý silně „nadsazoval“, někdo dokonce přímo uváděl, že „lhal“. A zatím se ukazuje, že prakticky ve všem, o čem Hérodotos psal, je výrazný díl pravdy a žádná lež. A pokud si Hérodotos nebyl v něčem jistý, sebekriticky uvedl, že informace se zakládá na pověsti a naznačil, že nemusí být pravdivá. Tehdy se tolik nelhalo jako dnes. Lidé se báli bohů a bohové lež neodpouštěli. Jaký by měl Hérodotos motiv lhát? Prodával snad svou knihu a usiloval o co největší náklad a zisk? Tehdy se s knihami nekupčilo. Knihy se soustředily v knihovnách, rozmnožovaly se opisem a byly přístupné buďto všem nebo naopak úzké skupině zasvěcenců, kde nehrál roli zisk, ale INFORMAČNÍ HODNOTA díla. Těžko si představovat, že by Hérodotos napsal své Dějiny a nabízel je nejvyšší nabídce a pokud nikdo nezaplatil, tak je raději zničil...
Pokud by si Řekové hráli na copyright a autorská práva, na právo VLASTNIT INFORMACI, nikdy bychom Dějiny nečetli, protože by se leckdo bál právních následků z jejich opisu a distribuce! Vždyť on se chtěl svým dílem znesmrtelnit před lidmi i bohy! Neměl důvod lhát! A posledním důkazem, že chtěl předat lidstvu co nejpravdivější poznatky, je nejen název díla, ale i to, že dílo zveřejnil několik let před svou smrtí, byl tedy již značně starý a nečekal hmotné statky za to, co vytvořil.

Ty, který budeš králem příštím, mocně se varuj lží; lháře trestej důkladně, jak sám za vhodné uznáš: Kéž je má země bezpečná!
zdroj: Dareios I. (část behistunského nápisu/tzv. bisotunský kámen, 522 př. n. l.)

Platón
Řecký filozof, pedagog a matematik, který žil v letech 427 - 347 př. n. l. Z jeho početného díla nejvíce osvětlují minulost lidstva tzv. dialogy Tímaios a Krítiás a dále Ústava, ve kterých uvedl důležité informace o Atlantidě. Také Platónovy informace o Atlantidě jsou označovány jako nevěrohodné a celkově dehonestovány, protože nezapadají do obrázku o historii lidstva, který si západní civilizace vytvořila pro „peony“, pracující masy lidí.


kliknout a zobrazit celý článek.....
29.10.2022,08:40


  BONUSOVÝ OBSAH   
Bohové a my, 2. část

A tak došlo k tomu, že v našich dnešních knihovnách, které jsou určeny pro obecné obyvatelstvo, je většina knih vylhaných. Jsou to smyšlené příběhy, které nám mají vylepšit bezútěšnou realitu přelidněné, zabordelizované, „skřety“ ovládnuté planety, kde konzumem, růstem a výrobní hyperproduktivitou posedlé lidstvo čeká na svůj Soudný den. A pokud se vezme historická inspirace, je stokrát přepsána, přebásněna, přeformulována tak, aby byla líbivá, a aby se to „dobře prodávalo“. Přitom, proč bychom si měli vymýšlet, když skutečná pravda o lidské historii je tak zajímavá...

Jak se historicky ukazuje, nevhodným formátem pro dlouhodobý zápis informací je médium, které podléhá rychlé zkáze, vodě nebo požáru. Mezi taková média patří právě papír, ale také veškeré digitální nosiče jako pevné disky, flash paměti, cd a dvd disky. Naopak, médium, které je schopno udržet informaci po tisíce let je kámen, ale také hliněná destička ztvrdnutá žárem. Tady vypálení knihovny nepomůže, jak mají ve zvyku fanatičtí ničitelé lidské historie, kteří se vyskytují v každé lidské generaci bez ohledu na aktuální společenský systém. Díky tomu, že v dávné minulosti vznikaly hliněné destičky, nezničilo fanatické pálení desetitisíce starověkých záznamů z knihovny krále Aššurbanipala v Ninive (25 000 popsaných hliněných tabulek). A tyto záznamy dosahují stáří vyššího jak 2600 let a leckdy jsou opisem mnohem starších pramenů. Sumerský královský seznam nalezený na místě starověkého města Nippuru dosahuje stáří vyššího jak 4000 let. A to byla těžká čára přes rozpočet všem fanatickým a barbarským ničitelům naší skutečné minulosti. Zapálili, zasypali, ale místo toho, aby destičky shořely a rozpadly se, ony se vytvrdily a písmo na nich přežilo věky. To je opravdový zázrak.

To byl skutečný „podraz“ falšovatelům lidské historie. S tím nepočítali. Z daleké minulosti vyvstal obraz natolik fantastický, že by se za jeho vykreslení nemuseli stydět ani takoví velikáni („výmyslové“) vědecko-fantastické literatury jako byl Stanislaw Lem, Isaac Asimov nebo Jules Verne. Ovšem, když byla skutečná pravda zakryta, museli jsme se k pravdě přiblížit svou fantazií. A jak se později ukázalo, fantazií, která se blíží reálným vědeckotechnickým možnostem. Z tohoto důvodu bych původní žánr vědecko-fantastické literatury úplně nezatracoval, pokud autor při tvorbě nezapomene na první část označení tohoto žánru.

Co informačně zbude po dnešní době? Vzhledem k tomu, že kámen používáme pro záznam informací většinou na náhrobcích a pomnících, tak asi jen ty náhrobky a pomníky.
kliknout a zobrazit celý článek.....
19.10.2022,20:39


Bohové a my, 1. část

Na díle "Bohové a my" jsem pracoval přes tři roky. Dílo je neustále živé, doplňováno o nové poznatky. Jednou za čas zápisy uzavírám a tisknu pro vlastní potřebu a potřebu mé rodiny. Dnes úplně poprvé začínám obsah zveřejňovat právě zde na tomto webu. Dílo je rozsáhlejší, částí tedy bude poměrně dost. A o čem to bude?

"Bohové a my" odkrývá minulost lidstva, zjišťuje dávnou přítomnost bohů a předkládá informace k posouzení čtenáři. Obsahuje velké množství citací a zdrojů, obsahuje shrnutí náhledů na historii lidstva rozličných civilizací, aby se došlo k rekapitulaci historie pod názvem "Shrnutí poznatků a malá kronika lidstva". Je to tedy částečně pokus osvěžit naši paměť, která byla vymazána přírodními katastrofami, i naší vlastní destruktivní činností. V dalších částech se zabývám bohy, kdo byli, jak vypadali, co uměli, co lidstvu zanechali. A závěrem se zabývám různými tématy - programování člověka, mimozemské pohádky, odrazy minulosti do přítomnosti. Nastudoval jsem si velké množství materiálů a série článků "Bohové a my" je jejich shrnutím spolu s mým komentářem.

Tak tedy začínáme.

Ten muž, jejž štědrost šlechtí, přichází do popředí; mrtvé je srdce živé, co na modlitbách sedí. Sa’dí (13. stol. n. l.) zdroj: Rypka, Kusíčková: Po cestách Alláhových (1948, Symposion)

Psí povaha je špatná, to každý jasně vidí, ale psí špatnost nesmí vycházet od nás – lidí. Sa’dí (13. stol. n. l.) zdroj: Rypka, Kusíčková: Po cestách Alláhových (1948, Symposion)

„Náš život“, pravil Alí, „jen v Něm je zachován, od početí a dětství střeží nás Bůh náš Pán“. „Je-li to tak“, pravil žid, „pak ti nic nebrání: vrhni se z této střechy, ať Pán tě ochrání; pak tvoje ujištění za pravdu budu mít – ne slovy, jenom činem můžeš mě přesvědčit.
Maulaví (13. stol. n. l.)
zdroj: Rypka, Kusíčková: Po cestách Alláhových (1948, Symposion)

„Na vrcholky rozvalin prastarých vystup, kolem se procházej, na lebky bědných i mocných pohlédni! Kdo z nich byl zlý a kdo dobrý?“
zdroj: Prosecký, Rychtařík: Epos o Gilgamešovi, str. 116 (2018, NLN, s.r.o.)

Úvodem
Ve škole nás učí tzv. klasickému vzdělávání. Přijímáme informace, o nichž věříme, že jsou pravdivé. Občas, když se změní státní/vládnoucí režim, se změní náhled na to, co pravdivé je a co pravdivé není. Člověk určitou dobu tleská nové změně a nové pravdě, aby v případě vnitřní nespokojenosti začal o pravdě pochybovat a hledal pravdu novou, náhradní.

Většina současných lidí žijících v „atlantickém regionu“ má slabší kořeny. Myslím tím to, že známe svého tatínka, maminku, známe dědečka, babičku, slyšeli jsme o pradědečkovi a prababičce, ale už nevíme, kdo byl prapradědeček a praprababička, co dělali, jak žili, co vytvořili, co si mysleli, za co bojovali. A vysledovat předky, jejich tradice, jimi předané hodnoty do období 500 let zpátky, je mimořádně těžký úkol, prakticky nemožný.

Nevíme.

A to si o sobě myslíme, že jsme zástupci moderní civilizace, umíme číst, psát a máme lidskou historii v rámci Darwinovy evoluční teorie „přečtenou“. Evidentně ne.
A protože máme vymazanou paměť na naše předky, které tímto nechováme v úctě, musíme přijímat to, co nás učí Systém ve školách jako bernou minci, málokdo je schopen informace rozporovat nebo potvrdit na základě předaných zkušeností získaných předky. Maximálně uvnitř sebe sama můžeme matrixovsky cítit, že něco není v pořádku, ale nedokážeme říci, co to je. Dostala se ke mně informace, že někteří učitelé dějepisu, mají-li vyučovat klasickou společensky-rozvojovou „teorii“ o Pravěku a Starověku, upřímně pochybují, jestli své žáky učí správně. Zvláště, přečtou-li si zprávy o výzkumech, které byly o těchto obdobích učiněny v poslední době… A tyto zprávy jsou skutečně mimořádné. Je docela možné, že tato planeta byla ve své historii několikrát kolonizována mimozemskými rasami s různými záměry. Je třeba se oprostit od konvenčního vidění světa, které dostává těžce na zadní část těla novými objevy, případně objevy, které ležely dlouhou dobu ve sklepeních vědců, a na světlo se derou jen velmi ojediněle bez významnějších komentářů.
Tato kniha si neklade za cíl podat nějaké nové vidění světa a lidské historie. Prakticky všechny informace v ní uvedené již byly zveřejněny nebo v diskusích propírány zleva zprava badateli i vědci. Prvním z cílů knihy je pokusit se sestavit rámcovou historii současného lidstva, která, jak se ukazuje, není mladá, jak nám někteří tvrdí, ale není ani až tak stará.
Druhým cílem je zkusit si říct, kdo byli bohové. Byl to mýtus? Zmatená představa předků? Nebo něco konkrétního, hmatatelného? Kontakt s mimozemskou bytostí?


kliknout a zobrazit celý článek.....
15.10.2022,19:50


Jak stará je Čína?

Podle jezuitského počítání panoval Žlutý císař v letech 2698 - 2599 př. n. l. V Egyptě byla tou dobou Stará říše, kdy v podstatě těsně po zesnutí Žlutého císaře v letech 2592 - 2566 př. n. l. nastoupil k vládě faraon Džoser. Před tímto obdobím stejně jako ve starověké Číně bylo v Egyptě období anarchie, což v obou krajinách vedlo k založení nových dynastií. K anarchiím nejspíš nedošlo náhodou, ale vlivem celoplanetární katastrofy nebo náhlé klimatické změny. Nové období, které vzniklo, jsem nazval Věkem hrdinů, je to bronzový věk lidstva, jak jej znají historici.
kliknout a zobrazit celý článek.....
02.05.2021,19:50


Zmatení jazyků, krátké zamyšlení

Pokud se zamyslíme nad tím, že lidstvo podle vědecké víry pochází z Afriky, kde se vyvinulo z opice, následně se skupiny migrujících homo sapiens přesouvaly všude možně po světě a osvojovaly si jednoduché skřeky, ze kterých vznikl jazyk, něco tady nesedí. Podle jazykových map (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/IndoEuropeanTree.svg) jsou jazyky více než příbuzné, pocházejí pouze ze čtyř zdrojů: IndoEvropská větev, Australská větev, Bantu a Uto-Aztécká větev. Přičemž některé výrazy jsou (např. matka) shodné pro drtivou většinu jazyků bez ohledu na jazykovou větev.
kliknout a zobrazit celý článek.....
19.01.2019,13:51


Zikkuraty, neuvěřitelné stavby starověkého Sumeru

Při studiu kultury Ubaidu, Sumeru a Akkadu jsem se neodvratně dostal až k zikkuratům. Na internetu existuje několik fotek pozůstatků zikkuratu Chogha Zanbil v Iránu. Když se na ty fotky podíváte, a pokud si najdete simulační nákresy, jak takový zikkurat vypadal, tak kleknete do kolen. To je mix Hvězdné brány a mayských pyramid. Je to obrovské. Nemá to okna. Je tam spousta schodů a některé zikkuraty mají i - a to se podržte - rampu. A je to celé z cihel. Sta tisíce, možná miliony cihel. Úplná cihelna... Jedna cihla jako druhá. Vnější zdi byly budovány z pálených GLAZUROVANÝCH cihel, vnitřní zdi z nepálených cihel. Každé patro zikkuratu mělo jinou barvu. Samotný zikkurat byl postavený jako nedobytná pevnost, obezděná vysokou masivní zdí a ohrazena vodním příkopem.
kliknout a zobrazit celý článek.....
25.08.2018,20:59


Pravěká a starověká architektura byla dokonalejší než moderní?

Poslední dobou jsem prostudoval značné množství materiálu od amatérských badatelů až po profesionální výzkumníky. Zatímco dřív jsem vnímal krásu egyptských pyramid, časem jsem byl nucen vnímat i něco jiného. Preciznost, matematiku a astronomii, nezvyklé technické projevy, které se neshodovaly s tím, co historici popisují o době bronzové a kamenné.
kliknout a zobrazit celý článek.....
29.07.2018,15:24


Opravdové stromy, devastace přírody člověkem

Původně jsem chtěl napsat pár anonymizovaných řádků o holešovském zámku a jeho přilehlé zahradě. Při vyhlídce z okna můj zrak padl na obrovský pařez. Pravděpodobně pařez dubu. A v tu ránu jsem pochopil, že nejúctyhodnější památkou není ten zámek, nebo cokoli v něm, ale právě ten pařez. Úžasný pařez s průměrem až necelé 4 metry.
kliknout a zobrazit celý článek.....
17.07.2018,19:17


Jak to bylo s Héraklem?

Bájný řecký hrdina Hérakles byl pro mě od dětství vzorem neohroženého hrdiny, kterého jsem obdivoval. Tak lidský, tak silný a zároveň chytrý. Zvolil si práci před lenošením, vybral si boj před ústupem. Člen družiny Argonautů, syn boha Dia, který se po své smrti dostal do nebe nebo-li na horu Olymp. A jak to bylo ve skutečnosti?
kliknout a zobrazit celý článek.....
05.11.2017,21:30


Egyptská civilizace a bohové

Shlédl jsem sérii videí Zapovězené kapitoly historie, kdy se ruský vědecký štáb vydal prozkoumat egyptské pyramidy a hledal pozůstatky dávných bohů. Jedná se o celkem 6 dílů a jsou k dispozici na youtube.com s českými titulky.
kliknout a zobrazit celý článek.....
04.06.2017,21:52


Dwarka, město starší než 5000 let, bylo objeveno pod vodou

Město starší než začátek harappské kultury. Město, kterému podle legend vládl Kršna, jenž se na naši planetu dostal z nebeského světa a vládl velikou mocí. Britsko-indický potápěčský tým před několika lety toto město objevil v Indii u pobřeží Mahabalipuramu v Tamil Nadu (indický stát Gujarat). Podle místních legend bylo město Dwarka (Dwarawati, Dváraka) zničeno v jediném dni obrovskou záplavou vyvolanou žárlivými bohy. Stalo se to před tisíci lety dávno v minulosti. Legendy Mahabalipuramu sepsal britský cestovatel J. Godingham, který navštívil město v roce 1798. Toto dílo je známé jako Sedm pagod.
kliknout a zobrazit celý článek.....
03.06.2017,14:49


Teorie vytěžené Země a na Zemi není lesů

Občas internet zaplaví převratné teorie o tom, co se rozhodně v historii lidstva nebo historii planety Země odehrálo. Dnes jsem nalezl obsáhlé články o teorii, že celá Země je jeden velký důl a také o teorii, že na Zemi nejsou opravdové lesy. Zkusíme si k tomuto povědět víc.
kliknout a zobrazit celý článek.....
01.04.2017,21:37


Amazonské geoglyfy svědčí o předpotopní civilizaci?

Určitě jste zaslechli tu novinu. S postupujícím ničením Amazonského pralesa se na pozemcích "očištěných" od porostu objevují tzv. geoglyfy. Terénní nerovnosti a stopy vykazující působení inteligentní civilizace. Každý se na geoglyfy může podívat a prozkoumat je díky aplikaci Google Maps.
kliknout a zobrazit celý článek.....
21.02.2017,18:40


400 milionů let starý přístroj z Kamčatky? Lež jako věž!

Málem jsem se nechal nachytat. Na internetu koluje množství seriozně napsaných článků o "Machine dated at 400 million years found in Russia", tj. o přístroji, který je starý 400 milionů let a byl nalezen v Rusku. Na informaci upozornil kolega a mně srdce zaplesalo nad tím, že je konečně potvrzena teorie o tom, že tady člověk působí stovky miliony let :-). Omyl.
kliknout a zobrazit celý článek.....
13.12.2016,21:11


Arkaim, prehistorické árijské město staré více jak 4000 let

Taky jste zkoušeli někdy zavřít oči a představit si, jaké to bylo před tisícem let, před dvěma tisíci let, před třemi tisíci let, před .... prostě dávno? A jak je to vlastně dávno z hlediska rodu, jestliže uvážíme, že každá generace bude žít 20 - 30 let, než zplodí potomka, potom stačí nějakých 100 generací nazpět a máte předka tři tisíce let v minulosti. 200 generací nazpět znamená předek šest tisíc let v minulosti. Kdyby každý z těch předků zanechal alespoň jednu řádku textu na svůj život, mohli bychom o svém rodu vědět dost. Ale protože lidská civilizace prochází neustálými turbulencemi, válkami, hrůzami, pohromami, nemáte vůbec nic. Možná jsme si zjistili, kdo byl náš předek z 5. generace před námi. Kdo se dostal až do 10. generace, to je borec. A dál už to nejspíš nejde. Co necháme svým potomkům my? Dokážeme zanechat alespoň jeden platný vzkaz, který vydrží alespoň sto let?

Ale vraťme se k tématu. Starověké město Arkaim bylo nalezeno někdy kolem roku 1987.
kliknout a zobrazit celý článek.....
04.12.2016,19:05


Staří Egypťané znali elektřinu a nejen to...

S kolegou, který je elektrospecialista, jsme důkladně prostudovali množství na internetu zobrazených starých egyptských památek a došli k závěru, že staří Egypťané znali elektřinu a uměli ji používat v praxi. Jak, to si vysvětlíme dále.
kliknout a zobrazit celý článek.....
04.05.2016,19:33


Čínské pyramidy vydaly svědectví o mužích na slovo vzatých

Před časem jsem napsal článek Anunnaki, sumerští bohové, opravdu existují?. V tomto článku jsem poskládal všechny dostupné informace, které víme o tzv. Anunnacích. Víme, že se prastará písma shodují v tom, že kdysi dávno zde na zemi přebývali bohové. Hovoří o tom nezávisle na sobě písma a legendy mnoha národů tohoto světa. Mayové, Starý zákon (synové boží), indické eposy, ruské legendy a památky, skandinávské legendy, sumerské hliněné destičky.
kliknout a zobrazit celý článek.....
01.05.2016,19:43


Bosenské pyramidy, pyramidy v Bosně, pravda, omyl, hoax nebo podvod století?

Doktor Semir Osmanagič údajně objevil v Bosně, v blízkosti městečka Visoko cca 30 km od Sarajeva, několik pyramid. K dnešnímu datu téměř 10 let vytrvale kope a kope, spolu s dalšími dobrovolníky a odkrývá zajímavé kameny, megality a nálezy. Nicméně ani po deseti letech není prokazatelně jasné, jestli tam je pyramida a nebo není. Zda jsou nálezy důkazem pro civilizaci 12000 let starou nebo zda se pouze jedná o pozůstatky kultury staré několik tisíc let.
kliknout a zobrazit celý článek.....
18.10.2015,11:00


Původ Českého jazyka, původ Čechů a Moravanů

Na internetu koluje několik perfektních jazykových rodokmenů. Pokud se na takový rodokmen podíváme detailně, zjistíme, které další jazykové větve mají k nám nejblíž a s kým vším jsme si prošli stejnou cestou za posledních několik tisíc let.
kliknout a zobrazit celý článek.....
13.08.2015,18:04


Počet vypsaných článků na stránce: 25 z celkem 43 článků.
1  2  
BLOGOVINY
14.09.2023,20:27
Novinky.cz přinesly zprávu, že americká organizace NASA poprvé veřejně uznala existenci neidentifikovatelných objektů UAP (dříve UFO). Cituji: „Nemáme žádné důkazy o tom, že by byly UAP mimozemského původu. Ale zároveň nevíme, o co se jedná.".....
12.09.2023,17:05
Novinky.cz přinesly překvapující informaci, že ministerstvo školství připravuje novelu vyhlášky, která zruší ředitelům středních škol zohledňovat vysvědčení posledních tří pololetí základní školy......
12.09.2023,16:55
Novinky.cz uvedly, že někteří úředníci ministerstva spravedlnosti by chtěli povolit alkohol (a nejspíš návykové látky) za volantem. K soudu by museli jen ti řidiči, kteří způsobí škodu, někoho zraní nebo prostě způsobí nehodu. Čistě jen jízda pod vlivem alkoholu by byla nadále nejspíš pouze přestupkem......
10.09.2023,06:54
Idnes.cz nedávno oznámil, že firma Zetor prodala nemovitosti v brněnské Líšni a výrobu začala přesouvat do Indie. Oficiálně firma Zetor tvrdí, že se jedná "pouze o redukci neefektivních pozic"......
27.08.2023,09:35
Novinky.cz uvádí, že psychomodulační látka (zastarale "návyková droga") Kratom bude dostupná také v e-shopech na českém internetu. Vláda Piotra, pardon, Petra Fiala nejenže Kratom nezakázala, ale ústy Pirátů také v podstatě sdělila: "Již dávno se ukázalo, že tupá prohibice není řešením.".....
27.08.2023,09:32
Seznamzpravy.cz uvádí, že z několika desítek zemí, které projevily zájem o vstup do sdružení BRICS (Brazílie - Rusko - Indie - Čína - Jihoafrická republika), dostanou pozvánku tyto země: Irán, Saúdská Arábie, Argentina, Egypt, Etiopie, Spojené Arabské Emiráty. Celkem šest zemí tedy s největší pravděpodobností rozšíří sdružení BRICS......
26.08.2023,09:52
Novinky.cz přinesly informaci o otevřeném dopisu majitele firmy Wedos.cz Josefa Grilla určenému pro Piotra, omlouvám se, Petra Fialu, momentálně předsedu vlády ČR. Josef Grill v rozhovoru naznačuje, že podnikání je v Česku mimořádně obtížné, omezované administrativními i dalšími překážkami, ohrožované právním i ekonomicky nejistým výhledem do budoucna. Z tohoto důvodu se ještě naposledy pokouší nějak domluvit s představitelem vlády České republiky, než firmu definitivně odsune jinam, kde pochopitelně bude také platit daně......
26.08.2023,09:45
Ve Španělsku, ve středu 23.8.2023 objevili mezi banány 9,5 tuny kokainu. Podle značek určili španělští celníci, že byl kokain určen 30ti kriminálním organizacím v Evropě. Kolika kriminálním organizacích (mafiím) bylo určeno 600 kg kokainu nalezených nedávno v Albertu v Klecanech u Prahy, to jsem se nikde v českých médiích dopátrat nedokázal. Asi žádným, protože v Česku přece žádné nejsou :-)......
26.08.2023,09:41
Na Příbramsku v Dolních Hbitech 25.8.2023 hořela třídírna plastového odpadu. Byl vyhlášen zvláštní, nejvyšší stupeň poplachu. Zasahovat musel také vrtulník s bambivakem. Smrad a kouř byly zcela neuvěřitelné a velice požár připomínal událost v Chropyni v areálu firmy Remiva v dubnu 2011. Pojišťovna se pravděpodobně pořádně prohnula. Škoda byla tenkrát za 270 milionů korun......
24.08.2023,17:15
Novinky.cz uvádějí, že 42let starý muž obdržel od krajského soudu v Brně tříletý podmínečný trest s odkladem na pět let za násilnění šesti chlapců ve věku od 11 do 14 let......
23.08.2023,18:36
Požár byl prý naprosto mimořádný. Zasahovalo 37 hasičských jednotek a 67 kusů hasičské techniky. Požár byl hlášen kolem 4:30 ráno 23.8.2023 a uhasit se jej podařilo kolem 10. hodiny dopolední......
23.08.2023,18:28
Novinky.cz přinesly překvapivou zprávu, že americký miliardář Elon Musk údajně PRAVIDELNĚ konzultuje situaci na Ukrajině s Vladimírem Putínem. Cituji: Nejednalo se prý navíc o ojedinělý případ. Konzultovat situaci s Kremlem měl Musk pravidelně......
23.08.2023,18:22
Indická sonda Čandrájan-3 přistála modulem Vikrám na Měsíci. Stalo se tak 23.8.2023 u jižního pólu Měsíce. Je to obrovský úspěch pro Indii, která se tak po SSSR, USA a Číně zařadila mezi mocnosti, kterým se podařilo přistát na této oběžnici......
20.08.2023,20:03
V Evropě, na hranicích mezi Albánií a Severní Makedonií bylo v Ochridském jezeře nalezeno 8000 let staré osídlení. Vědci se domnívají, že tam žilo 200 - 500 lidí a svoje sídla si vybudovali na vodách jezera, do kterého namlátili 100 tisíc kůlů... Prý kvůli tomu vykáceli celý les. Sídliště bylo opevněno......
20.08.2023,20:00
Novinky.cz přinesly zprávu, že Fialova vláda chystá opatření proti jednorázovému výběru penzijního spoření. Pokud si někdo vybere peníze předčasně, bude na něj uvalena sankce. Toto opatření má platit u nových smluv......
16.08.2023,17:27
Zemřela autorka písma Comenia Script Radana Bartůňková, rozená Lencová v pouhých 47 letech. Písmo Comenia Script, které je podobné klasickému tiskacímu písmu, učila minoritní část škol děti od roku 2010. Kritici namítali, že když se tyto děti nikdy nenaučí klasickému psacímu písmu, budou mít problém jej v dospělosti přečíst, což se může projevit na omezenější funkčnosti i například úředníků nebo osob, kteří budou pracovat se staršími, ručně psanými listinami......
16.08.2023,17:25
Idnes.cz uvádí s odkazem na německé zdroje, že do Německa proudí z Čech drogy. Údajně je Sasko postiženo obchodováním s drogami původem z Čech. Česko je v Německu považováno jeden ze států, odkud do Německa proudí drogy......
16.08.2023,17:22
Podle Novinky.cz vyslovil šéf kanceláře generálního tajemníka NATO Stian Jenssen myšlenku, že by se Ukrajina mohla vzdát území výměnou za vstup do NATO......
16.08.2023,17:19
Podle Seznamzpravy.cz důvěřuje vládě Fialy 25 procent voličů, z toho pouhá 2 % důvěřují "rozhodně" a zbylých 23 % "s výhradami". 73 % voličů vyjádřilo Fialově vládě nedůvěru. Nicméně, pokud se spojí Fiala s dalšími stranami a vytvoří třeba "šestikolku", určitě vyhrají jakékoli další volby......
15.08.2023,19:54
15. srpna 2023 informovaly Idnes.cz o tom, že některým Pražanům příliš nechutná vodovodní voda. Prý páchne a má rezavou barvu. Voda je zabarvená spíše dohněda. Pražané se podle této informace nemají ničeho obávat, údajně žádný z těchto důvodů neznamená, že by snad voda měla být závadná. Zcela jistě ji lze podle tohoto zdroje užívat......
15.08.2023,17:45
Jeden z členů ochranky prezidenta Pavla spáchal o víkendu 12.-13.8. 2023 sebevraždu služební zbraní......
14.08.2023,17:34
V obci Žebrák 14.8.2023 shořela hala na výrobu plastů. Na místě zasahovalo 33 hasičských jednotek. Pět hasičů se zranilo. Intenzita požáru vedla k dočasnému uzavření úseku dálnice D5 a vyhlášení 4. (zvláštního) stupně požárního poplachu. Požár byl hašen od 11 - 14:30 hod. Závažné koncentrace spalin v ovzduší NEBYLY naměřeny......
13.08.2023,14:41
V distribučním centru firmy Albert v Klecanech u Prahy nalezli zaměstnanci více jak 600 kg kokainu za víc jak 2 miliardy korun. Nacházel se mezi banány. Idnes.cz sice píše, že "policie našla", ale pravda je jiná. Zaměstnanci Albertu našli......
13.08.2023,09:51
Novinky.cz dnes přinesly zprávu, že na území ČR žije více jak 42 tisíc Rusů, konkrétně 42500 Rusů má povolení k pobytu na území ČR. Podíval jsem se na stránky statistického úřadu, kteří další cizinci žijí (31.12.2022) na tomto území a porovnal s daty v r. 2008......
09.08.2023,17:26
Podle zprávy Novinky.cz žije bývalá rakouská ministryně zahraničí (r. 2017 - 2019) Karin Kneisslová v Rusku, ve vesnici Petrušovo v Razaňské oblasti. V rozhovoru exministryně uvedla, že jí byla vyčítána účast Vladimíra Putina na její svatbě v roce 2018 ve štýrském Gamlitzu. Již před třemi lety prý byla nucena odstěhovat se z Rakouska (tj. ještě před válkou)......
09.08.2023,07:28
Podle článku na Idnes.cz hodlá v Česku zůstat 52 procent uprchlých Ukrajinců. Dle organizace Člověk v tísni pobývá aktuálně na území ČR 325 000 uprchlíků z Ukrajiny. Před válkou žilo dle Wikipedie v Česku 196 000 Ukrajinců. Pokud by tedy šlo provést odhad, tak legálně se nachází na území ČR v tuto chvíli (srpen 2023) víc jak 500 000 Ukrajinců. Mohlo by jich být míň, pokud by se z Ukrajinců, kteří zde před válkou žili, stali uprchlící, ale tuto informaci nemám a ani nevím, kde ji najít......
07.08.2023,15:01
V rozhovoru redaktorky Novinky.cz Julie Kalovodové s generálním ředitelem vězeňské služby panem Michailidisem vyšlo najevo, že v tuto chvíli jsou věznice naplněny z 98 procent. Od nového roku hrozí překročení 100 % naplněnosti věznic. Česko vězní dvojnásobek počtu vězňů na sto tisíc obyvatel než státy západní Evropy. Recidiva v Česku je až 80 %, tj. až 80 % propuštěných vězňů se do vězení po spáchání trestného činu opět vrací......
07.08.2023,13:10
Nejprve vznikl požár ve firmě mezi Ledenicemi a Borovany. Následně o 30 hodin později vyhořela firma Bonus, která se zabývá recyklací pneumatik. Konkrétně jí vznikla obrovská škoda - vyhořela skládka pneumatik. Starosta vyzval firmy, aby si zvýšily ostrahu, protože má podezření na žháře. Firmy by si tedy měly svůj majetek více hlídat, aby jej nikdo nezapaloval......
06.08.2023,21:26
V noci ze soboty na neděli (5.-6.8.23) shořela v Horní Bříze tři auta, jedna Kia a dva Volkswageny. Je podezření, že auta zapálil žhář......
Zobrazit všechny blogoviny....
název a sídlo firmy: Josef Nádběla - ALAWARE IČ: 75811511,  sídlo: Moravská 617/18, Chropyně
Firma je zapsána do živnostenského rejstříku pod názvem 'Josef Nádběla', odkaz zde.
Jsme neplátci DPH.

Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D - Copyright Josef Nádběla - ALAWARE 2023 - Všechna práva vyhrazena.
CSS 3.0, PHP 5.4.20 STRICT (verze PHP na hostingu: 8.2.7), XHTML 1.0 Strict
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.
v