Úvod Hledání On-line hry On-line testy Předplatné Jak podpořit Blogovník Provozní podmínky Zásady ochrany osobních údajů
 Návštěvy
Celkem:567268
Tento rok:15474
počítadlo ALAWARE.CZ

Úvodní strana  Prohlížení článků  Švédský manuál pro mimořádné situace (překlad)
Švédský manuál pro mimořádné situace (překlad)

Přinášíme vám překlad švédského manuálu pro mimořádné situace, který v těchto dnech (květen 2018) distribuuje švédská vláda do švédských domácností. Dokument je prezentován multikulturně a multigenderově, což se snažíme respektovat. Grafiku z dokumentu samozřejmě nepoužíváme, dopustili bychom se porušení autorských práv.

Originální dokument je ke stažení zde.

Níže volný překlad důležitých pasáží bez obrázků. První a převážná část dokumentu je v podstatě ideologicky zaměřena tak, aby občan pochopil, co mu stát je (spíš není) schopen poskytnout a naopak, co po něm bude vyžadovat v případě hrozby války nebo války samotné.
Ve druhé - a kratší části - jsou konkrétní rady, jak se má občan připravit. Ovšem, pokud bude občan v případě hrozby války nebo války samotné nasazen do továrny na výrobu munice nebo odveden na frontu, je hromadění větších zásob v zásadě ne příliš důležité, že ano :-). Dokument má dle názoru překladatele blízko k mobilizačním prohlášením těsně před vypuknutí válečného stavu.

Jestliže přijde krize nebo válka

Pro obyvatele Švédska!

Tato brožura je zasílána všem domácnostem ve Švédsku z nařízení švédské vlády. Za obsah dokumentu je odpovědná Švédská agentura pro civilní události (MSP).

Účelem brožury je pomoci být lépe připraven na mimořádné události na vážné nehody, extrémní počasí, IT útoky, vojenské konflikty.

Mnoho lidí může pociťovat úzkost ze současné nestabilní světové situace. Ačkoli je Švédsko bezpečnější než mnoho jiných zemí, stále existují hrozby pro naši bezpečnost  a nezávislost. Mír, svoboda a demokracie jsou hodnoty, které musíme každodenně chránit a posilovat.

Veřejné orgány, krajské rady a regiony, obce, společnosti a organizace jsou odpovědné za zajišťování sociálních funkcí státu. Nicméně, každý, kdo žije ve Švédsku, sdílí společnou odpovědnost za bezpečnost naší země. Když jsme ohroženi, ochota pomoci si navzájem, je jedním z našich nejdůležitějších aktiv.

Pokud jste připraveni, přispíváte ke zlepšení schopnosti země jako celku zvládnout krizové události.


VYTISKNĚTE A UCHOVEJTE TENTO BROŽURU!

Co bys dělal/a/o, kdyby tvůj každodenní život byl obrácen vzhůru nohama?

Naléhavá situace může mít za následek, že společnost nebude fungovat, jak jsme zvyklí. Změna klimatu může znamenat záplavy a lesní požáry se stávají častějšími. Další návazné komplikace může způsobit nedostatek určitých potravin. Přerušení důležitých informačních systémů může mít dopad na dodávku elektrické energie. Během velice krátké doby se váš každodenní život může stát velmi problémovým:
 • Vytápění přestane pracovat.
 • Stává se obtížné připravovat a skladovat potraviny.
 • V obchodech může dojít k nedostatku zboží každodenní potřeby.
 • Z kohoutků nebo toalety neteče voda.
 • Není možné natankovat vaše auto.
 • Platební karty a bankomaty nefungují.
 • Mobilní sítě a internet nefungují.
 • Veřejná doprava a další dopravní prostředky jsou zastaveny.
 • Stává se obtížné získat léky a lékařské vybavení.
Přemýšlejte o tom, jak budete vy a lidé kolem vás schopni vypořádat se v situaci, ve které běžné služby společnosti nefungují běžným způsobem (pozn. red.: ve které nefunguje stát, i když mu občané platí vysoké daně).

Vaše připravenost na nouzové situace

Vaše obec odpovídá za zajištění služeb včetně péče o seniory, zásobování vodou, požární a záchranné služby, dokonce i v případě nouzové situace. (pozn. red.: to určitě nebude o Česku)

V případě krize však máte odpovědnost také vy jako občan. Vaše správná připravenost vám umožní vypořádat se s obtížnou situací, bez ohledu na to, co tuto situaci způsobilo.

V případě společenské krize bude poskytnuta pomoc nejprve těm, kteří to nejvíce potřebují. (pozn. red.: u nás jsou to nemocní, invalidé a děti, úředníci mezi tyto skupiny také nepatří) Většina občanů musí být připravena se nějakou dobu vypořádat s krizovou situaci ve vlastní režii. Čím lépe jste připraveni, tím lépe můžete pomoci těm ostatním, kteří jsou připraveni méně, nebo nejsou připraveni vůbec.
(pozn. red.: původní obyvatelé Švédska takovou pobídku jistě uvítají - musíme si pomáhat a my to zvládneme)

Nejdůležitější je, že máte vodu, jídlo a teplo a jste schopni získat informace od státních či evropských orgánů a médií. Musíte také být schopni kontaktu s příbuznými. V další části jsou uvedeny kontrolní seznamy s potravinami a předměty, které je dobré mít doma v zásobě.
(pozn. red.: asi zapomněli, že značná část obyvatel cestuje za prací pekných pár kilometrů a doma jsou jen proto, aby přespali. Možná je to ve Švédsku jinak a nebo na záchraně obyvatel v produktivním věku tolik nezáleží...)

Přemýšlejte o tom, která rizika mohou ovlivnit vás a vaši oblast. Žijete v oblasti, která je citlivá na sesuvy půdy nebo záplavy? Existuje ve vaší blízkosti nějaký nebezpečný průmysl nebo jiná důležitá skutečnost, o které může být dobré vědět a připravovat se?

Buďte na pozoru před falešnými informacemi

Jiné státy a organizace mohou infiltrovat naši společnost falešnými informacemi, které mají snížit naši schopnost reakce v krizové situaci a schopnost obrany.

Nejlepším způsobem, jak čelit dezinformacím, je přistupovat kriticky k informačním zdrojům:
 • Jedná se o věcnou informaci?
 • Jaký je cíl této informace? (pozn. red.: Kdo má z informace primární nebo sekundární prospěch?)
 • Kdo tuto informaci zveřejnil?
 • Je zdroj informace důvěryhodný?
 • Je tato informace také někde jinde, aby ji bylo možno ověřit?
 • Je tato informace nová a nebo stará a proč je zveřejněna právě teď?
Vyhledejte informaci - nejlepší způsob, jak čelit propagandě a nepravdivé informaci je ověřit si informaci v klidu domácího prostředí.

Nevěřte v pověsti - používejte více než jeden spolehlivý zdroj, aby zjistil/a/o, zda jsou informace pravdivé.

Nešiřte pověsti - pokud se informace nezdá pravdivá, nešiřte ji dál.

V případě teroristického útoku

Teroristické útoky mohou být zaměřeny proti jednotlivým lidem nebo skupinám, vůči široké veřejnosti nebo proti životně důležitým službám či objektům pro společnost jako je dodávka elektřiny nebo dopravní infrastruktura.

Existuje mnoho různých rad, jak čelit teroristickému útoku nebo jeho následků. Např.:
 • Přesuňte se na bezpečné místo a vyhněte se velkým skupinám lidí.
 • Zavolejte policii na číslo 112 a informujte je, pokud uvidíte něco důležitého.
 • Upozorněte na ty, kteří jsou v nebezpečí, a pomozte jim.
 • Přepněte mobil na tichý mód, nevolejte na mobil někoho, kdo může být v nebezpečné oblasti. Zvuk zvonícího telefonu může odhalit umístění někoho, kdo se před teroristou skrývá.
 • Nevolejte někoho mobilním telefonem, pokud nebudete muset. Pokud je telefonní síť přetížena, může být obtížné se dovolat pomoci.
 • Dodržujte požadavky policie, požáru a záchranných složek a orgánů.
 • Nesdílejte nepotvrzené informace online ani v žádném jiném veřejně publikovaném médiu.

Obrana Švédska

Kombinovaná obranná opatření ve Švédsku jsou zaměřena k ochraně naší země, svobody a našeho práva žít v této zemi, jak budeme chtít. Všichni my máme povinnost jednat, pokud je Švédsko ohroženo. (pozn. red.: je pravděpodobné, že se životní styl obyvatel Švédska radikálně změní i bez náhlého katastrofického scénáře)

Celková obrana

Termín "celková obrana" označuje všechny činnosti, které jsou potřebné, aby bylo Švédsko připraveno na válku. Švédská celková obrana se skládá z vojenské obrany a civilní obrany. (pozn. red.: mohli použít místo "války" sousloví "obranná válka", takhle to vypadá jako matriál z 30. let)

Vojenská obrana

Švédská vojenská obrana se skládá ze švédské armády včetně domácí gardy a veřejných orgánů, jejichž hlavní povinností je podporovat švédskou vládu ve vojenské obraně. Ozbrojené síly brání naše území a naše hranice. (pozn. red.: tak je to správně "brání")

Civilní obrana

Civilní nebo-li občanská obrana se zabývá celkovou odolností společnosti na událost hrozby války nebo války. Civilní obrana je práce, kterou provádějí ústřední vládní agentury, obce, krajská zastupitelstva a regiony, soukromé společnosti a dobrovolné organizace. Tato práce má za cíl chránit civilní obyvatelstvo a zajistit například funkčnost zdravotní péče a dopravního systému i v případě hrozby války nebo války samotné. V případě hrozby války nebo války musí být švédská civilní obrana schopna podpořit vojenské ozbrojené síly.

Povinnost přispět k celkové obraně Švédska

Ve Švédsku existuje povinnost přispívat k celkové obraně. Tento fakt znamená, že každý, kdo zde žije a je ve věku 16 až 70 let může být vyzván, aby pomohl různými způsoby v případ hrozby války nebo ve válce samotné. Každý je povinen přispět a je zapotřebí každého. (pozn. red.: máme štěstí, že v Česku neprošla novela branného zákona s plošnými odvody obyvatel, jak uvidíme dále...)

Povinnost přispívat k celkové obraně má tři podoby:
Odvod občana mezi ozbrojené síly Švédska.
(pozn. red.: a je to tady! :-))
Odvod občana do organizací řízených vládou.
Obecná národní služba zahrnuje služby v organizaci, která musí fungovat i v případě hrozba války a války samotné. To znamená, že budete dělat svou běžnou práci, pracovat v dobrovolné organizaci nebo budete pověření výkonem práce důležité pro celkovou obranu Švédska.

Ti, kteří museli přispět k celkové obraně Švédska, mohou dostat válečné příspěvky. Pokud budte "válečně vysláni" (pozn. red.: wartime posting???), obdržíte příkazy ohledně válečného vyslání nebo jinou formu potvrzení od svého zaměstnavatele.
(pozn. red.: jestli jsem to správně přeložil... lze toto považovat za "svobodu"???)

Řadu let byly přípravy na hrozbu války nebo válku ve Švédsku velmi omezené. Místo toho se orgány veřejné správy a obce zaměřovaly na reakci na mírové katastrofické scénáře jako jsou povodně a útoky IT hackerů. Nicméně, v souvislosti se změnami ve světě, švédská vláda se rozhodla posílit celkovou obranu Švédska. To je důvod plánu obnovení civilní obrany ve Švédsku. Zabere nějak čas, než se rozvinou všechny části civilní obrany. Úroveň připravenosti na mimořádné události v době míru je důležitým základem naší odolnosti v případě války.


Pozn. red.: ideologická masírka je u konce a teď konečně to, co nás zajímá, a co ve Švédsku bude zajímat zejména ty, co nebudou odvedeni do armády (děti, ženy, nemocní a invalidé?), do civilních složek nebo přímo na frontu. Na druhou stranu, Švédsko není součástí NATO a navíc je království, což, jestli jsme se správně učili, v podstatě dle mého názoru není, a teď si troufnu při zbývajících svobodách projevu napsat "křišťálově čistá demokracie".

Tipy pro domácí připravenost

Zde jsou některé obecné tipy pro domácí připravenost. Použijte to, co je vhodné pro vás a blízké. Je to dobrý nápad sdílet některé věci a půjčovat si mezi sebou.

Jídlo

Je důležité mít zásobu takového jídla, které poskytuje dostatek kalorií. Používejte potraviny, které nepodléhají rychlé zkáze, které lze připravit rychle, vyžadují málo vody a nebo se mohou jíst bez přípravy.
 • brambory
 • zelí
 • mrkev
 • vejce
 • chléb s dlouhou životností, např. tortilla, tvrdý chléb, sušenky
 • sýr, sýr v tubě a další potraviny v tubách
 • ovesné mléko, sójové mléko, sušené mléko
 • olej na vaření
 • tvrdý sýr
 • těstoviny na rychlou přípravu
 • rýže, zrna,
 • instantní bramborová kaše
 • předvařené čočky, fazole, zelenina,
 • zavařeniny, sterilované jídlo v plechovkách
 • makrely, sardinky, ravioli, lososové kuličky, vařené  maso, polévka
 • ovocné pyré, džem
 • připravená borůvková a šípková polévka,
 • džus nebo jiný nápoj, který lze uchovávat při pokojové teplotě
 • káva, čaj, čokoláda, energetické tyčinky,
 • med, mandle, ořechy, máslo, semena.

Voda

Čistá pitná voda je životně důležitá. Je třeba mít zásobu nejméně tři litry na dospělou osobu na den. Pokud si nejste jisti kvalitou vody, musíte mít možnost vodu povařit.
Pokud toaleta nefunguje, můžete vzít silné plastové tašky a umístit je v toaletní míse. Mytí rukou a celková tělesná hygiena je důležitá pro vyloučení infekčních chorob.
 • láhve s vodou
 • kbelíky s víky
 • plastové lahve na zmrazení vody (neplňte na doraz, jinak láhev popraská, led se roztahuje)
 • minerální voda
 • čisté plechovky, ideálně s uzávěrem, na nabírání vody
 • čisté plechovky naplněné vodou
Nádoby s vodou musí být skladovány na chladném, suchém a tmavém místě.

Teplo

Pokud se elektřina zhasne a bude-li chladná část roku (jaro, podzim, zima), váš domov bude rychle zchladnout. Je třeba se shromáždit společně v jedné místnosti, pověsit přikrývky přes okna, přikrýt podlahu koberci a postavit úkryt
pod stolem, aby se prostor udržel v teple. Dávat pozor na riziko požáru. Uhasit
všechny svíčky a alternativní vytápění  před spaním. Vzduch místnosti pravidelně větrat.
 • vlněný oděv
 • teplé outdoorové oblečení pro všechny počasí
 • klobouky, rukavice, šály
 • přikrývky
 • spací rohože
 • spací pytle
 • svíčky
 • čajová světla
 • zápalky nebo zapalovač
 • alternativní zdroje tepla, např. LPG
 • ohřívače, parafínové ohřívače.

Komunikace 

V případě vážného incidentu musíte být schopni přijímat důležité informace od orgánů, především rádio Sveriges Radio stanice P4 (pozn. red.: v Česku je to Český rozhlas, více zde:
http://www.blogovnik.cz/vyuziti-nouzovych-frekvenci-ceskeho-rozhlasu-v-praxi-201707061126.php). Musíte být schopni sledovat zprávy o událostech, být v kontaktu s příbuznými a přáteli a být schopni kontaktovat tísňové služby v případě nouze (pozn. red.: pokud tyto služby budou funkční).
 • rádio napájené bateriemi, solární články nebo dynamo (na vítr např.)
 • autorádio
 • seznam důležitých telefonních čísel na papíře
 • extra baterie / napájecí banka pro zařízení, jako jsou mobilní telefony
 • nabíječku pro mobilní telefon, která pracuje ve voze.

Jiné

 • spirála a palivo
 • pochodeň, petrolejka
 • baterie
 • hotovost v malých denominacích
 • lékárničku a další léky
 • vlhké ubrousky
 • ruční sanitář (pozn. red.: lékárničku?)
 • plenky a menstruační přípravky
 • papírové výtisky informací, jako je pojištění, bankovní údaje, certifikáty, doklady o vzdělání
 • palivo v nádrži vašeho vozu.

Pokud je Švédsko napadeno, je nutná odolnost

Musíme odolat rozličným typům útoků vedených proti naší zemi. I dnes jsou naše IT systémy předmětem útoků, internet zahlcován dezinformacemi. I váš konflikt může být postihnut útokem.
 • Kyberútoky, které zasáhnou naše důležité IT systémy.
 • Sabotáž na infrastruktuře (cesty, železnice, mosty, letiště, elektrické vedení, atomové elektrárny).
 • Teroristický útok, který zasáhne značný počet lidí v důležité organizaci.
 • Pokusy změnit rozhodnutí obyvatel.
 • Blokáda transportních tras, které povedou k nedostatku jídla a dalšího zboží.
 • Vojenské útoky jako útok letadlový, raketový a další projevy války.
Pokud je Švédsko napadeno jinou zemí, my to nikdy nevzdáme. Všechny informace o tom, že odpor je zbytečný (pozn. red.: Chce se snad Švédsko bránit proti Borgům??? :-)), jsou falešné.

Zvýšený stav bdělosti

Vláda může rozhodnout o nastolení tzv. Zvýšeného stavu bdělosti, aby se zvýšily šance na odražení útoku nepřítele. Ve Zvýšeném stavu bdělosti může např. švédská vláda požadovat/zabavovat/zabírat/využívat majetek (pozn. red.: těžko přeložit, ale v podstatě je to zábor majetku), pokud má tento majetek význam pro obranu země. Ve zvýšeném stavu bdělosti musí společnost udržet své funkce v chodu. Ve zvýšeném stavu bdělosti můžete být povoláni, abyste pomohli.

Informace o Zvýšeném stavu bdělosti mohou být v TV, rádiu. Sledujte kanál P4.

Akustické signály pro Švédsko (nebudu rozepisovat)


(pozn. red.: Signály v ČR jsou rozebrány zde včetně nahrávek:
http://www.blogovnik.cz/scenar-katastrofy-nekonvencni-jaderny-chemicky-nebo-biologicky-uder-201610250704.php)

Výstražné systémy

Důležité veřejné oznámení

Varovný a informační systém IPA  (Important Public Announcement) je používaných v krizových situacích. Např. v případě úniku chemických látek, požárů s rizikem exploze apod.

IPA je vysílána na švédském rozhlase, ve švédské televizi a na teletextu SVT.
IPA posílá sms zprávy do konkrétní oblasti.

Venkovní varování

Ve vzácných případech je použito venkovní varování. Zařízení pro vnější varování jsou umístěny na vyvýšených místech a v okolí jaderných elektráren.

Pokud uslyšíte signál: jděte dovnitř, zavřete okna, dveře a větrání a naslouchejte rozhlasové stanici stanice Sveriges Radio P4, jejíž úkolem je poskytovat veřejné informace.

Venkovní varovný systém je testován v 15:00 na prvním neveřejné pondělní svátky v březnu, červnu, září a prosinci.

Nouzový alarm a varování před náletem

Nouzový alarm je nástrojem vlády, kterým oznamuje občanům, že se země nachází v bezprostřední hrozbě válečného konfliktu nebo je přímo ve válce.
Jestliže slyšíte signál, okamžitě běžte do domu a naslouchejte radiostanici Sveriges Radio P4. 


Buďte připraveni opustit domov s tím, co je důležité - teplé šaty, něco na jídlo a pití, identifikační dokumenty. Jestliže jste povoláni, okamžitě se dostavte na kontaktní shromaždiště.

Siréna oznamující nálet znamená, že máte okamžitě vyhledat protiletecký, protiatomový kryt nebo sklep nejbližšího domu z místa, kde se nacházíte.

Mohou být použity nové způsoby varování obyvatelstva. Zajímejte se.

Kryty a další ochranné prostory

Kryty mohou poskytnout ochranu obyvatelstvu v případě války. Všechny přístřešky a budovy, které obsahují kryty, jsou označeny značkou. Pokud nepatříte do žádného konkrétního krytu, použijte ten, který je nejblíž.

Zjistěte umístění úkrytů, které jsou nejblíže, kde žijete a kde jste během dne. V
v případě poplachu okamžitě přejděte do krytu nebo do nouzové situační polohy, do jiného ochranného prostoru, jako je sklep, tunel nebo stanice metra.

Vzdělávejte se!

Naučte se poskytnout první pomoc. Vaše znalosti mohou zachránit životy.
Pokud jste první na místě po nehodě nebo jiném vážném incidentu, zavolejte SOS alarm na tísňové číslo 112. Dokonce i v případě, že SIM-platná SIM karta nemá žádný kredit, nebo váš mobil nemá SIM kartu, stále můžete volat na 112. Operátor vám může poskytnout rady o tom, co máte dělat na místě nehody.

Zapojte se!

Mnoho neziskových organizací a věřících společenství koná důležité příspěvky k naší kolektivní bezpečnosti a připravenosti. Dobrovolné obranné organizace mají
specifické povinnosti v rámci celkové obrany Švédska a nabízejí kurzy a vzdělávací programy. V případě vznikajících a zvýšených stavů výstrahy, jejich úkoly zahrnují distribuci důležitých informací švédské populaci.

Jste potřeba a váš příspěvek pomůže!


V závěru opět ideologická masírka, ale tak to má být... Otázka je, jestli tomu budou dobře "vlastenecky" rozumět opravdu všichni obyvatelé, i ti noví...

Překlad je povoleno šířit s aktivním URL odkazem na tuto webovou stránku.

Zdroj:
překlad autora
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Krisberedskapsveckan/Fakta%20om%20broschyren%20Om%20krisen%20eller%20Kriget%20kommer/If%20crises%20or%20war%20comes.pdf


27.05.2018,10:36
Počet čtenářů: 0

  Názory čtenářů:

Švédský manuál pro mimořádné situace (překlad)


Nejnovější příspěvky čtenářů:

Nejsou žádné příspěvky v diskusi.
název a sídlo firmy: Josef Nádběla - ALAWARE IČ: 75811511,  sídlo: Moravská 617/18, Chropyně
Firma je zapsána do živnostenského rejstříku pod názvem 'Josef Nádběla', odkaz zde.
Jsme neplátci DPH.

Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D - Copyright Josef Nádběla - ALAWARE 2024 - Všechna práva vyhrazena.
CSS 3.0, PHP 5.4.20 STRICT (verze PHP na hostingu: 8.2.7), XHTML 1.0 Strict
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.
v