Úvod Hledání On-line hry On-line testy Předplatné Jak podpořit Blogovník Provozní podmínky Zásady ochrany osobních údajů
 Návštěvy
Celkem:569349
Tento rok:17555
počítadlo ALAWARE.CZ

Úvodní strana  Prohlížení článků  Morava, alternativní historie
Morava, alternativní historie

V následujícím článku nastíním fantastickou alternativní historii Moravy, jak se mohla odehrát podle dnes neuznávaných celoživotních děl pana Horáka, Opluštila Moravičanského, pana profesora Metoda Nečase a dalších. Začnu psát "z patra", z hlavy, později článek doplním o konkrétní odkazy, letopočty, nálezy, citáty a  zdroje. Doporučuji se tedy k tomuto článku občas s periodou několik měsíců až roků vracet.

Nevím, jak je na tom současná historická věda dnes, ale za časů, kdy jsem chodil na základní školu (80. léta) se tvrdilo, že se Velká Morava zrodila prakticky z ničeho. Prostě nastalo stěhování národů, na území Slovenska, Moravy, Čech a Slezska dorazily kmeny z východu a žily zde jako divocí barbaři, neznajíce písmo. Alternativní "literární" historie nás zaváděla k idylické pověsti o praotci Čechovi (fantazírujícím původcem byl Kosmas), který dorazil do země oplývající medem a strdím, kde nikdo nebyl, a ... vznikly Čechy :-). Najednou se kde se vzal, tu se vzal, objevil jakýsi avarský (maďarský) či snad francký kupec Sámo. Všechny sjednotil a zahájil historicky velice krátkou éru Velké Moravy, která však byla neživotaschopná a brzy zanikla. Délka trvání Velké Moravy probíhala od 7. do začátku 10. století. Při přílišném optimismu historiků to dělalo nějakých maximálně 250 - 300 let. Následoval Přemysl oráč, záhadná kněžna Libuše, obecně Přemyslovci a následně naši spasitelé Lucemburkové, kteří velebili a velebili a velebili české království až... k devastujícím husitským válkám, respektive k občanské válce s přesahem do zahraničí, kdy ve výsledku bojovala "franko-římská" Evropa proti obyvatelům "Čech". Kdyby nebylo vyslanců z Byzance, tak bychom dodnes neuměli psát, ani číst a náš jazyk by byl velice nekultivovaný.  Nejspíš bychom komunikovali jako nějací křováci pískotem a nosili bederní zástěrky. Alespoň takto to dle mého názoru vyplývá z novodobých studií o naší historii. 

Po éře Lucemburků si to tady vzali pod patronát rozliční vladaři z Česka i Polska. Moc dobře se jim nevedlo, takže to do ruky nakonec museli vzít Habsburkové. Nastala éra blahobytu, kdy bohů žel většina intelektuální elity emigrovala a nebo zůstala a zatratila domorodý jazyk (onehdá upravený dobrotivými vyslanci z Byzance). A tak dále a tak dále, až to došlo až k první světové válce, stařičké mocnářství dodýchalo a osvobodil nás tatíček Masaryk od železné knuty Habsburků. Následovaly útrapy druhé světové války a éra totality (na základní škole nás učili - a možná ještě stejní učitelé, kteří dnes vypomáhají v důchodu - o socialismu jako éře skvělého pokroku), která skončila rokem 1989, kdy od té doby zažíváme nepřetržitou kontinuální svobodu a prosperitu. Konečně jsme se  tedy dočkali.

Mno.

Takže to byla ve zkratce oficiální historie. Asi by jí mohl věřit jen blázen, ne? Je to tak divné, spousta bílých míst... Naštěstí od 19. století, ale možná i dříve, se našlo množství učenců, kteří zasvětili pátrání, jak to bylo ve skutečnosti, značnou část svého života. Vynaložili mnoho energie, aby zjistili, že oficiální historie národa, který žije na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, byla trošku jinačí. A jaká byla tato historie?

Nejprve si sdělíme, že si nepovíme úplně všechno. Některé fragmenty budou vynechány, protože i v dnešní době by vzbudily vlnu nenávisti. A proč zbytečně jitřit staré rány a zvláště v době, kdy nám hrozí nebezpečí podobného a přitom zcela nového charakteru... Pokud chcete znát všechny detaily, nastudujte si dílo Nečase, Opluštila a Horáka. Je nanejvýš zajímavé, že se jejich knihy o moravském národu VELICE OBTÍŽNĚ SHÁNÍ v papírové podobě, kdežto knih o výše uvedené oficiální historii je na trhu v různých růžovoučkých barvičkách mrtě.

Hérodotos píše o tažení perského vládce Dáreia za Dunaj na proti Skythům r. 513 př. n. l. Obrovská armáda, ve které byli také Řekové, se vrátila s nepořízenou, BYLA PORAŽENA. Jak velká musela tehdy být vojenská síla v Hercínském pralese, který se v této oblasti nacházel? Jak schopný to musel být národ, že dokázal za pomoci vytrvalosti, lsti a odvahy odrazit vpád agresivních a rozpínavých Peršanů a Peršany podmaněných Řeků?

KAM SE TENTO NÁROD, SCHOPNÝ ODOLÁVAT PERŠANŮM A ŘEKŮM, který osídloval značnou část Euroasie, a ohrožoval Peršany i v jejich domovech, VYPAŘIL???

Proč Dareios věnoval tak obrovské úsilí, aby se utkal s nějakými "křováky ze středoevropského pralesa"??? Hérodotos na to odpovídá, že Skythové ohrožovali/namíchli Peršany už dávno. Když Peršané v Asii Skythy zákeřně napadli, aby si nabrali otroky, odveta Skythů byla děsivá. Převálcovali Persii jako bouře. Dareios v sobě nesl tuto potupu od svých předků. Jeho životním cílem byla ODVETA, aby mohl odčinit ostudnou porážku, kterou v minulosti od Skythů na vlastní půdě utrpěli.

Kdo byli Skythové? Pan Horák (O Slovanech úplně jinak) se domnívá, že to byli Slované/Vánové/Slávové/Venedi, a tudíž naši předci. Současná věda se o Skythech domnívá, že se vypařili neznámo kam. Prostě se rozpustili. A dobrovolně. Možná odletěli na jinou planetu.

Hérodotos naznačuje, že Skytové byli mistry v opracování kovu a měli vynikající zbraně. Je možné, že by se Skytové dali ztotožnit s Árijci (http://www.blogovnik.cz/arkaim-prehistoricke-arijske-mesto-stare-vice-jak-4000-let-201612041905.php), a ve své podstatě i samotní Peršané měli nejspíše předky ve Skythech. I Řekové uvádí, že pochází, jak uvádí Hérodotos, z oblasti kolem Dunaje.

Římané (Publius Cornelius Tacitus) psali o národech žijících za Dunajem jako o Germánech. Nerozlišovali jednotlivé kmeny. Jak se časem ukázalo, právě tyto národy byly vyhodnoceny jako nebezpečí pro Řím, možná větší nebezpečí než bylo Kartágo. Římané vyslali mnoho válečných/dobyvačných výprav na sever, za Dunaj, aby preventivně bez slitování zničily, otročily a podmanily nepřítele. Tyto nepřátele současná dějepisná věda označuje jako Markomany a Kvády. To, že se oba tyto národy vyrovnaly Římanům snad potvrzuje fakt, že sváděli s Římany rovnocenné bitvy a leckdy dokonce jejich armády ohrožovaly i samotný Řím a vítězily na bitevním poli! Mít dobrou armádu znamenalo mít určité technologie, schopné řemeslníky, vojenskou tradici, velmi dlouhou historii plnou válečných zkušeností. Tedy podobně složitou a slavnou historii, jakou měli Římané. Oba tyto národy musely být a nebo pramenit ze zkušeností, které se plně vyrovnaly zkušenostem římským. Markomané dokonce pořádali vojenské výpravy na pomoc "bratrům" Galům - tedy až na území dnešní Francie!

Historici bohů žel uvádí, že Kvádové i Markomani zmizeli. To je docela podivné, že? Jednoduše řečeno, nedokáží patřičně vysvětlit, kam se tyto dva národy poděly a jak to, že jsou tady najednou Moravané, Slezané, Slováci, Čechové. Divné, že? Prý jsme sem přišli poměrně nedávno, V 6. století našeho letopočtu. Mimochodem, to datum je opatrně posouváno do minulosti... ale ještě ne dost odvážně. Římská říše v podstatě (rozdělením) zanikla ve 4. století našeho letopočtu. Markomanské války se vedly ve 2. století našeho letopočtu. Chcete mi snad říct, že za ČTYŘI století se na tomto území vyměnily národy??? A nebo že sem nakráčel praotec Čech, vyhnal Markomany, kteří byli největší hrozbou pro starý Řím? Nebo, že se Markomani vyhnali sami??? Nebo, že sem přišel praotec Čech s jinou kulturou, odkudsi z východu a nárokoval si tady nějaké území a to v místě, kde žily Markomanské a pravděpodobně také Kvádské kmeny??? To je divné, ne???

Ještě podivnější je, že na území Německa je prokazatelně solidní množství nám kulturně a jazykově příbuzných tzv. lužických Srbů (Chotěbuz, Budyšín, Žitava...). A také je podivné, že na ostrově Rujána v Baltském moři, se nacházela jedna z hlavních svatyní (Svantovít) Slovanů zde v Evropě. Samozřejmě, podle oficiální verze se Slované (kmen Ránů) na ostrov přistěhovali, jak jinak - v 6. století. Ještě podivnější je, že i když se Ránové nastěhovali na Rujánu teprve v 6. století, tak hned od začátku čelili nájezdům Vikingů a nebyli poraženi až do 11. století. A ještě podivnější je, že také čelili křižáckým výpravám, byli ve 12. století podmaněni a v první polovině 15. století se dokázali znovu osamostatnit. To je zvláštní, jak dokáže nějaký kmen udržet suverénní území uprostřed nepřátelských "Germánů" celá staletí. Co si to s sebou přivezli z toho východu, samopaly a bazuky??? A proč si je u nás praotec Čech nenechal, když tu bylo místo. Proč putovali na tu osudem zapomenutou a neobydlenou Rujánu, vždyť prostoru, medu a strdí tu v naší "české" kotlince bylo dost, ne?

Kronika Dalimilova uvádí, že "praotec" Čech alias charvátský kníže ve vyhnanství se na toto území se svým rodem přistěhoval potom, co byl vyhnán z oblasti Srbska. Vyhnán byl proto, že spáchal těžký zločin - vraždu, byl tedy vyhoštěn a nebo prchal před trestem.

Cituji:

"V srbském jazyku jest země,
jiež Charváty jest jmě.
V tej zemi bieše lech,
jemuž jmě bieše Čech.
Ten sě mužobojstva (VRAŽDY) dočini,
pro něž svú zemi provini.
Ten jmějieše bratróv šest,
pro něž jmějieše moc i čest,
a ot nich mnoho čeledi,
jež jedné noci Čech osledi.
I vybra sě se vším z země,
jiež bieše Charváty jmě.
I bra sě lesem do lesa,
dědky své na plecí nesa.
A když dlúho lesem jide,
k velikému hvozdu dojide.
Tu sě steště čeledi jeho.
Vecě Čech: ACH, BĚDA SKUTKA MÉHO,
že jste vy pro mě v tej núzi
a jsú pro mne váši domové hustí luzi."
(Nejstarší česká rýmovaná Kronika tak řečeného Dalimila, str. 20, nakladatelství Československé akademie věd, 1. vydání, 2300 výtisků, r. 1957).

Opluštil Moravičanský k tomuto uvádí, že naše současné území bylo osídleno Moravany, kteří se postupně před agresivními Franky stahovali ze západní Evropy do střední části. Čecha uvítali jako vlastního, protože přicházel ze stejných oblastí jako předkové Moravanů, tedy z oblasti Srbska, konkrétně z pradávného mýtického království Dardánie (Dardanos, pravděpodobně polobůh, syn boha "Dia"/Marduka?), jehož byl potomek také trojský král Priamos. Jako takovou zajímavost mohu doplnit, že Frankové byli původně západogermánský divoký kmen. A za války Peršanů proti Skythům nalákali Skythové perské vojsko - hádejte kam? - do západní Evropy, kde si je podaly tamější divoké lidojedské kmeny a velice překvapenou Dáreiovu armádu oslabili. Alespoň tak to píše Hérodotos. Dáreios totiž nevěděl, kde jsou skutečná sídla Skythů. Neznal jejich zemi. Sledoval stopy, které mu zanechali, ty jej dovedly až do oblasti obývané lidojedy v západní Evropě. Při návratu Dáreiovo vojsko decimovaly neustálé nájezdy Skythů, kteří napadali zejména lovce, kteří obstarávali potravu a občas také útočili na vojenské ležení, aby se následně stáhli taktikou "udeř a uteč". Nakonec se chystali k finálnímu útoku, ale Dáreios dostal před Skythy strach a urychleně se pakoval k Dunaji, kde měl být připraven Řeky postavený most. Stojí za to poznamenat, že vzal jen omezené množství bojovníků a opustil své raněné a nemocné vojáky, od kterých pod záminkou lovu zdrhnul. A jak to dopadlo, si přečtěte v knize Dějiny.

Důkaz, že Moravané pochází ze stejné oblasti jako charvátský kníže Čech, je snadný. Stačí se podívat na mapu Srbska, na mapu Moravy a Čech. Morava, Velehrad, Vyšehrad a spousta dalších názvů má svoje ekvivalenty v Srbsku a Bulharsku.  Úplně stejné a nám dnes srozumitelné názvy! (https://en.wikipedia.org/wiki/Velingrad) Hlavní město Velehrad (dříve Devín) Velké Moravy byl tedy založen někým, kdo jej pojmenoval stejně jako své rodiště. A přišel kdysi dávno od jihu.

Tím se nám začíná rozpadat roztomilá idylka o praotci Čechovi, jež žil podle kronikáře Kosmase jako "ctnostný boží člověk" a dbal "božích zákonů". Ukazuje se, že charvátský kníže Čech na svém útěku před spravedlností přesně věděl, kam jde. Požádat o pomoc bratry Moravany, Slávy, Maravany, Muravany nebo Markomany, chcete-li. Požádal tedy jejich vladaře o přidělení půdy a útočiště a bylo mu vyhověno. Vyklučil si prales v okolí Řípu a založil první osadu a tvrz. Co asi Moravanům slíbil za to, že mu poskytli životní prostor? Nejspíš ochranu západních hranic, protože agresivní kmeny (Frankové) neustále dotíraly na své východní i severní (Lužičtí Srbové) sousedy a zabírali stále větší a větší území.

Symbióza mezi Čechy a Moravany trvala několik set let až k okamžiku, kdy byla Velká Morava oslabena spory o následnictví i po několik staletí trvající kulturní injektáží z Byzance.  Možná by nebylo jedno bez druhého. Každopádně se stalo, že Čechové uzavřeli spojenectví s franckým králem Arnulfem. Frankové využili okamžiku, kdy na Velkou Moravu z jihovýchodu zle dotírali Avarové (bitva u Bratislavy), možná měli s Avary uzavřené spojenectví nebo jim zaplatili za to, aby podnikli na Velkou Moravu útok. Kdyby byla Velká Morava kryta ze západu, pravděpodobně by odolala a přežila. Bohů žel došlo k tomu, že na Velkou Moravu zaútočily dvě síly, a tomu vzdorovat nedokázala. Neodvažuji se napsat, zda se k franckému vojsku připojili taky Čechové. Velká Morava padla. Avarové vypálili Velehrad, vyrabovali jej, a další generace cizích panovníků nad Moravou udělaly vše pro to, abychom na jedno z nejvýznamnějších měst (vedle Nítry) tehdejší Evropy, o kterém se zmiňoval i řecký dějepisec Ptolemaios, zcela ZAPOMNĚLI. 

A podařilo se.

Poslední vzdor starých moravských rodů proti cizí francké nadvládě nastal (http://www.blogovnik.cz/hrad-helfstyn-nemy-svedek-moravskeho-odporu-proti-lucemburkum-201705081122.php) na začátku 14. století, tedy o nějakých 500 let později, po pádu Velké Moravy. Starobylá moravská šlechta se vzepřela cizineckému králi Janu Lucemburskému a vojensky se mu pokusila postavit. Bohů žel Jan Lucemburský údajně z pražské pokladny uplatil šlechtu z části jižní Moravy včetně Brna. Naopak, střední a severní Morava včetně Slezska držely při sobě. Jeden po druhém padaly moravské hrady "loupežníků", jak je Jan Lucemburský nazýval. Nechal vyvraždit vždy celé rody, aby se v budoucnu podobné ohrožení neopakovalo.  Porážka Velké Moravy byla kompletní.

Nebudeme si nic nalhávat, vláda Jana Lucemburského a posléze jeho syna Karla IV, který miloval zábavu a rytířské turnaje, utrácel peníze a pravděpodobně nedbal na domácí poměry, dopadla pro tuto zemi velice hořce. Ve zbědovaném stavu ji zdědil jeho syn Václav IV. a nebyla jeho vina, že po čase se zdecimovaný lid začal bouřit. Ovšem, nikoli na Moravě, která byla tak zničena, že rezignovala na cokoli, co mohlo přijít. Ale v Čechách. Paradoxně se začali bouřit samotní Čechovi potomci v Praze a okolí. Bouřili se také potomci Moravanů v jižních Čechách a v jiných českých oblastech kolem Prahy.

A jak to dopadlo, dnes všichni víme. Kromě několika výjimek (Jiří z Poděbrad) vládli tomuto území nadále již samí cizinci. A pravděpodobně je tomu tak i dnes.

Přeji hezký den. A dávejte ve škole pozor :-).

Zdroj:
názor autora
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1d_Z%C3%A1pado%C5%99%C3%ADmsk%C3%A9_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Markomansk%C3%A9_v%C3%A1lky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruj%C3%A1na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEi%C4%8Dt%C3%AD_Srbov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Priamos
https://en.wikipedia.org/wiki/Velingrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arnulf_Bavorsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velehrad
http://www.blogovnik.cz/archeoskanzen-modra-201707301458.php
http://www.blogovnik.cz/hrad-helfstyn-nemy-svedek-moravskeho-odporu-proti-lucemburkum-201705081122.php
http://www.blogovnik.cz/panovnici-velke-moravy-201707081838.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dardanos


02.09.2018,19:07
Počet čtenářů: 0


 
Jméno/nick:
Trefný název:
  Proti spamu: Napište název šestého dne v týdnu malými písmeny a česky: 
Zde napište svůj názor ke článku: 

Názory čtenářů: Morava, alternativní historie


Vložit názor Zobrazit celou diskusi


název a sídlo firmy: Josef Nádběla - ALAWARE IČ: 75811511,  sídlo: Moravská 617/18, Chropyně
Firma je zapsána do živnostenského rejstříku pod názvem 'Josef Nádběla', odkaz zde.
Jsme neplátci DPH.

Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D - Copyright Josef Nádběla - ALAWARE 2024 - Všechna práva vyhrazena.
CSS 3.0, PHP 5.4.20 STRICT (verze PHP na hostingu: 8.2.7), XHTML 1.0 Strict
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.
v