Index krize v ČR.
Úvod Hledání On-line hry On-line testy Odkazník Registrace Jak podpořit Blogovník Provozní podmínky Zásady ochrany osobních údajů
 Návštěvy
Celkem:647742
Tento rok:95948
Měsíc:8847
Včera:117
Dnes:209
Online:16
počítadlo ALAWARE.CZ

Úvodní strana  Prohlížení článků  Návod k obsluze: Plynová maska M10 a M10m
Návod k obsluze: Plynová maska M10 a M10m

(aktualizováno 3.8.2017) Toto je článek, který zahajuje seriál návodů a manuálů k různým věcem potřebným k přežití. Časem bude doplněna funkce k výtisku a převodu do pdf. Tento návod je pro masky M10 a M10-m (varianta s pítkem).

Obsah článku je potřebný pro vlastníka této masky v případě nutnosti masku používat v nouzových podmínkách.

Maska je určena k ochraně obličeje, očí a dýchacích orgánů před působením otravných látek, bojových biologických prostředků, a radioaktivních látek ve formě plynů, par a aerosolů.

Proti čemu chrání plynová maska M10

+ proti otravným látkám
+ proti bojovým biologickým prostředkům
+ proti radioaktivním látkám ve formě plynů, par a aerosolů
+ obecně chrání nositele před chemickými, biologickými a radioaktivními látkami.
+ jedná se o ideální ochranu nositele v případě útoku zbraněmi hromadného ničení.
+ maska poskytuje ochranu také před slzným plynem, viry a bakteriemi.

Proti čemu NECHRÁNÍ plynová maska M10

- maska nechrání proti oxidu (kysličníku) uhelnatému CO a čpavku.

Kompletní set obsahuje:

 • Lícnice
 • Lícnicových filtrů LF-10
 • Vdechovacích komůrek
 • Přídavných zorníků
 • Speciální zátky polní lahve
 • Brašny

Technické údaje:

Hmotnost lícnice………………………………max. 750g
Hmotnost brašny………………………………450g
Hmotnost líc.filtrů……………………………..max. 220g
Tlakové ztráty /odpor/ při průtoku vzduchu 30 l/min.:
- ventilku vnitřní masky: max. 30 Pa
- vdechovací komůrky: max. 25 Pa
- vydechovacích ventilků: max. 100 Pa
Těsnost - statické podsávání při tlaku 1200 Pa: max. 100 Pa/min.
Tlaková ztráta (odpor) lícnicového filtru: max. 170 Pa
Slovní srozumitelnost: min. 95 %

Základní popis masky

Na lícnici jsou naarmované zorníky z tvrzeného silikátového skla odolné proti poškození a ventilová komora, ve které jsou umístěny vydechovací ventilky, průzvučná vložka a (u varianty M10-m) zařízení pro příjem tekutin. Na ventilovou komoru (M10-m) je nasazen pryžový kryt, který je určen pro skrytí hadičky se sacím ventilem.

Šestipáskový upínací gumotextilní systém slouží k hermetickému utěsnění masky na obličeji přitahováním spánkových a týlních upínacích pásků s posuvnými přezkami. Nepružné čelní pásky musí být délkově seřízeny před nasazením masky.

Vdechovací komůrky slouží k hermetickém upevnění lícnicových filtrů v kapsách lícnice.

Přídavné zorníky se používají při teplotách pod +5 stupňů Celsia proti opocování, nasazením na zorníky lícnice.

Speciální zátka polní lahve umožňuje příjem tekutin s nasazenou maskou za pomocí vestavěného zařízení v lícnici (sací ventil, hadička, průchozí trubička, náústek). Toto platí pro M-10m.

Lícnice, vdechovací komory, přídavné zorníky a speciální zátka polní lahve jsou hermeticky uzavřeny (zataveny) v PE sáčku.

Lícnicové filtry jsou baleny v hliníkové folii a taktéž zataveny v PE sáčku. Filtry musí zůstat zabaleny a vybalují se těsně před použitím.

POZOR!

Filtry chrání proti všem otravným látkám, biologickým prostředkům a radioaktivním látkám.

Nechrání proti čpavku a oxidu uhelnatému.

Masku M10 nebo M10-m lze použít v prostředí, kde neklesne obsah kyslíku pod 17 %. Masku nelze použít v prostředí se stupněm nebezpečím výbuchu SNV 2 a SNV 3.


Lícnice ochranné masky má tyto části:

 • pryžový výlisek lícnice,
 • polomasku,
 • zorníky,
 • vydechovací ventilovou komoru s průzvučným zařízením a pryžovým krytem,
 • vdechovací ventilovou komoru,
 • páskové upínadlo.


Jak určit velikost plynové masky M10?

Plynové masky M10 existují ve 3 variantách lišících se velikostí. Velikost masky se určuje faciometrem, kterým se měří vzdálenost od špičky brady ke kořenu nosu.

Tabulka velikostí:
Vel.č. 1 vzdálenost do 120mm
Vel.č. 2 vzdálenost 120-128mm
Vel.č. 3 vzdálenost nad 128mm

Proti čemu maska neochrání?

- nechrání proti oxidu uhelnatému a čpavku, sulfanu, oxidům síry a obecně průmyslovým toxickým látkám.
- masku nelze použít v prostředí s nízkým obsahem kyslíku pod 17 %.

Jaká je životnost filtrů?

Pokud jsou filtry v obale, nepoužité, jejich životnost je minimálně 35 let.
V případě použití filtry zajišťují neomezenou ochranu proti aerosolům, virům a bakteriím. Proti ostatním látkám filtry vydrží max. 7 hodin.

Jak poznám, že filtry už nejsou dobré?

Poznáte to tak, že filtry budou ucpané a dýchání bude namáhavější. To je nejvyšší čas pro výměnu filtru. Pokud filtr včas nevyměníte, můžete se udusit nebo se do plic dostanou jedovaté látky.

Jak poznám, že je maska správně nasazena?

Jednoduše. Oběma rukama si ucpete boční filtry a nadechnete se. Nesmí to jít.

Jak umýt a ošetřovat masku?

Horká mýdlová voda (cca 50 stupňů) a rozebraná maska. Neumývat filtry nebo dojde k jejich znehodnocení!
Nebo otírat navlhčenou houbičkou.
Po kontaminaci vnějšího povrchu tento povrch čistit tampony, které se následně spálí.
Chránit masku proti úderům a mechanickým poškozením.
Zamezit uložení masky na ve vlhku a prašnu.
Chránit masku před účinky sálavého tepla a slunečního světla.
Před prvním použití se doporučuje masku z vnitřní strany dezinfikovat.

Po použití masky v prašném prostředí se musí zkontrolovat čistota všech částí vydechovací ventilové komory. Při rozebírání vydechovací ventilové komory se postupuje takto:
- sejme se pryžová manžeta komory
- vyjme se sací ventil z lůžka v pryžové manžetě komory
- kryt vydechovací ventilové komory se sejme zapáčením za výstupek nad průchozí trubičkou
- po demontáži krytu kmory je přístupný vrchní vydechovací ventilek.
- sedlo vrchního ventilku se vyjme s ventilkem a těsněním a tak se zpřístupní vnitřní ventilek.
-  zkontroluje se stav ventilků a dosedacích ploch sedel a podle potřeby očistí od prachu a jiných nečistot. Pokud to není nutné, ventilky se nerozebírají.
- opačným postupem se provede zpětná montáž.
- při montáži je třeba dbát na úplné sestavení a na správné dosednutí všech dílů.

Je zakázáno:
- masku čistit benzinem a jinými organickými rozpouštědly.

Jak masku skladovat?

- tmavá, chladná, bezprašná místnost bez náhlých teplotních změn.
- místnost musí být vyvětraná, teploty se mohou pohybovat v rozmezí -10 až +25 stupňů Celsia při relativní vlhkosti vzduchu 60 - 65 %.
Uskladněné výrobky nesmějí být vystaveny sálavému teplu a slunečnímu záření.
V jejich přítomnosti se nesmějí skladovat pohonné hmoty, rozpouštědla, mazadla a jiné hořlaviny včetně chemikálií. Dále nesmějí být v blízkosti stroje a zařízení, při jejichž provozu vznikají elektrická jiskření a výboje (vznik ozonu). Masky M10 a M10m musí být skladovány tak, aby nedocházelo k nežádoucím deformacím pryžových částí lícnice a vnitřní masky.

Filtry LF-10 v různých obalech, co to znamená?

stříbrný obal - novější a možná i lepší filtr
igelitový obal - socialistický "klasický" filtr. Nejedná se o cvičný filtr, ale plně funkční.

Lze mít na masce dlouhodobě nasazené filtry?

Ano, nedegradují, ale může na ně působit vlhkost, ta může snížit kvalitu filtrů. Proto je vhodné filtry nasadit až v období, kdy cítíme aktuální hrozbu zamořením. Hodí se mít neustále masku připravenou včetně filtrů.

Maska a dioptrické brýle

V masce se nedají nosit dioptrické brýle.

Jakou technikou nasadit masku?

Pokud je plynový poplach (někdo zakřičí plyn) nebo pokud je patrné, že došlo k zamoření oblasti, je třeba přestat dýchat a co nejrychleji si nasadit masku (předem nastavenou). Po nasazení masky prudce vydechnout všechen vzduch, který zůstal v plicích, aby jedovaté plyny šly ven a pak už klidně dýchat přes nasazenou masku.

Jak rychleji nasadit filtry?

Promazat si kraje filtrů mýdlem. Výměna filtru se zkrátí pod jednu minutu.

Zvláštnosti masky

- mřížka vepředu na masce je membrána pro verbální komunikaci.
- maska existuje s variantou s pítkem (OM10M) (pití během nošení masky) nebo bez pítka.

Pozitiva a negativa masky

- obtížnější výměna filtrů v masce
- kvůli výměně filtru je potřeba masku z obličeje sejmout
+ tato maska má pouze jeden druh univerzálního filtru
+ maska prověřena v bojových podmínkách
- občas dochází k netěsnostem masky (dostatečně nepřilne k tváři)
+ cenově levná a dostupná
+ při nádechu vzduch odrosuje sklíčka, nositel vždy vidí
+ hydratační systém, lze pít přímo z polní AČR lahve u varianty M10m
- nelze nosit v masce dioptrické brýle
- pocitově se může maska hůř nosit
+ díky dvěma lícnicovým filtrům se v masce lépe dýchá (než např. v CM-4)

NÁVOD K POUŽITÍ

Pryžový výlisek lícnice má ve spodní části otvor pro připojení polomasky a vdechovací ventilové komory s průzvučným zařízením, v horní část po obou stranách má dva otvory pro upevnění zorníků. Po stranách místě tváří jsou prostory (kapsy) pro vložky lícnicového filtru. Z vnitřní strany části lícnice jsou kapsy rozříznuty, čímž vzniká prostor pro vložení vložek lícnicového filtru. Otvor je překryt manžetami, které jsou spojeny knoflíky. Na vnější straně lícnice jsou v kapsách otvory pro hrdlo vložek lícnicového filtru, přes které se spojí a utěsní hrdlo vložky s lícnicí zašroubováním vdechovací komory. Horní část každé kapsy vyúsťuje v oválný otvor rozdělený přepážkou a zakončený odmlžovačem, jímž proudí na zorníkové sklo vdechovaný vzduch. Na obou stranách bradové části lícnice je v kroužku vyznačena číslicí velikost lícnice.

Páskové upínadlo je samostatný celek, který lze podle potřeby od lícnice oddělit. Skládá se z týlní destičky se třemi páry našitých upínacích pásků a šesti posuvných přezek. Délku upínacích pásků lze dotahováním nebo povolováním v přezkách nastavit a tím dosáhnout optimálního utažení a utěsnění lícnice na hlavě.

Lícnicový filtr se skládá z levé a pravé lícnicové vložky. Ve výseku je upevněno hrdlo filtru, který má závit pro našroubování vdechovací ventilové komory. Tvar hrdla filtru odpovídá otvoru v lícnici a zaručuje po připojení k lícnici dostatečnou těsnost.

Přídavné zorníky se skládají z pryžové manžety, skla z plastické hmoty a montážní objímky z hliníkového plechu. Jsou konstruovány tak, aby při správném nasazení co nejméně omezovaly zorné pole masky. Přídavné zorníky jsou určeny k ochraně vlastních zorníků před zamlžením (při teplotách nižších než 5°C) a zamrzáním. Kromě toho je chrání před poškrábáním. Brýlové vložky se skládají z objímek z plastické hmoty a korekčních skel. Objímka má v horní části proti sobě umístěna dvě ramena se záchytnými ozuby pro upevnění v drážce vytvořené zorníkovým sklem a pryžovou objímkou. Vložky jsou označeny na jednom rameni písmeny L pro levý zorník a P pro pravý zorník.

Ochranná maska M-10M je modernizovanou verzí ochranné masky M-10. Je rovněž obličejového typu s páskovým upínadlem a lícnicovým filtrem. Má stejně velké zorné pole, neboť má tvarově shodné zorníky a lícnici. Zorníky jsou však zhotoveny z bezpečnostního silikátového skla a jsou odolné proti poškrábání. Ochranná maska M-10M má s maskou M-10 tvarově stejnou polomasku a lícnicový filtr. Má odlišnou konstrukci vydechovací komory s průzvučnou vložkou a jako nový prvek má zařízení, které umožňuje pití, je-li maska v ochranné poloze. Konstrukčně je odlišné rovněž páskové upínadlo, vdechovací komora a brašna.

Hlavní části ochranné masky M-10M jsou tyto:
- lícnice,
- lícnicový filtr,
- záložní lícnicový filtr v obalu z plastu,
- pár přídavných zorníků,
- speciální zátka polní láhve,
- polyetylénový sáček s uzávěrem,
- brašna.

Zařízení k pití umožňuje pít v lícnici nasazené v ochranné poloze bez nebezpečí zamoření přijímané tekutiny a vniknutí zamořeného vzduchu do dýchacích orgánů. Pro pití v ochranné masce se smí používat pouze pitná voda nebo neslazený čaj. Při pití jiných nápojů hrozí zalepení sacího ventilu, popřípadě dalších částí. Základními součástmi zařízení jsou: sací ventil, soustava trubiček a hadiček k dopravě tekutin, sklápěcí zařízení umožňující přisunutí náustku k ústům a zajišťující hermetické uzavření systému v klidové poloze přehrnutím uzavírací hadičky a speciální zátka láhve, která umožňuje pít z polní láhve v zamořeném prostoru.


1 – lícnice; 2 – polomaska; 3 – zorník; 4 – vydechovací ventilová komora; 5 – vdechovací ventilová komora; 6 – páskové upínadlo; 7 – sedlo vdechovacího ventilu polomasky; 8 – vdechovací ventilek polomasky; 9 – zorníková objímka; 10 – těleso vydechovací ventilové komory; 11 – sedlo vnějšího vydechovacího ventilku; 12 – těsnění sedla vnějšího vydechovacího ventilku; 13 – víčko průzvučné vložky; 14 – vydechovací ventilky; 15 – průzvučná vložka; 16 – těsnění průzvučné vložky; 17 – kryt vydechovací ventilové komory; 18 – pryžová manžeta; 19 – sací ventil; 20 – hadička k sacímu ventilu; 21 – průchozí trubička; 22 – uzavírací hadička; 23 – trubka náústku; 24 – vidlice; 25 – otočný kámen; 26 – náústek; 27 – speciální zátka polní láhve; 28 – lůžko sacího ventilu; 29 - těleso vdechovací ventilové komory; 30 – čípek sedla vdechovací ventilové komory; 31 – pojistná vložka; 32 – žaluziová mřížka; 33 – vdechovací ventilek; 34 – týlní destička; 35 – horní upínací pásky; 36 – střední upínací pásky; 37 – spodní upínací pásky; 38 – posuvná přezka; 39 – posuvka; 40 – úchytka; 41 – přídavný zorník.

Příprava masky k použití

Těsně před použitím vložíme do kapes lícnice filtry. Filtr vyjmeme z hermetického obalu, odstraníme krytku vdechovací závitové příruby a postupujeme následovně:
- odpojíme přezky obou týlních (spodních) upínacích pásků a odepneme všechny knoflíky vnitřní masky.
- odklopíme bradovou část lícnice, čímž se otevře manipulační prostor pro vložení filtru.
- lícnicový filtr uchopíme za okraje v nejširší části a úzkou částí vsuneme do kapsy lícnice.
- vnitřní masku upravíme do původní polohy.
- z vnější strany lícnice filtr usměrníme do konečné polohy tak, aby se středy otvorů závitové příruby filtru a otvory kapsy lícnice shodovaly.
- do závitové příruby filtru našroubujeme vdechovací ventilovou komoru a dobře dotáhneme.
- stejným způsobem se vloží a utěsní i druhý lícnicový filtr.
- po vložení obou lícnicových filtrů se zapnou knoflíky vnitřní masky a upraví bradová část lícnice.
- žaluziové mřížky na vdechovací komoře se upraví tak, aby žaluzie směřovaly dolů.
- nakonec se připojí odepnuté přezky upínacích pásků a tím je lícnice připravena k použití.

Při výměně lícnicových filtrů nebo jejich vyjímání se postupuje opačným způsobem.

Postup nasazení masky

Masku vyjmeme z obalu a uvolníme co nejvíc jednotlivé pásky upínacího systému.
Poté vložíme do vnitřního prostoru masky obě ruce, roztáhneme spodní a boční upínací pásky, do masky vložíme bradu a přetáhneme upínací pásky přes hlavu.
Přitom dbáme, aby týlní destička upínacího systému byla umístěna na temeni hlavy.
Souměrným utahováním všech upínacích pásků se maska na obličeji utěsní.
Při správném usazení masky je tlak lícnice na obličeji mírný a pravidelný.

Kontrola těsnosti masky

Po nasazení masky na obličej provedeme kontrolu těsnosti tak, že dlaní uzavřeme obě vdechovací komory připojené k filtrům a hluboce vdechneme. Je-li maska těsná a řádně nasazená, vznikne v masce podtlak. Případná netěsnost se projeví poklesem podtlaku vnikáním vzduchu z okolní atmosféry. V tomto případě je nutno dotáhnout upínací pásky.
Tuto zkoušku opakujeme 2x až 3x.

Příprava masky k pití (M10-m)

Masku řádně nasazenou na obličeji připravíme k příjmu tekutin následujícím způsobem:
- sací ventil tahem uvolníme z lůžka v pryžové manžetě a tahem doprava kruhovým pohybem uvolníme hadičku z pryžové manžety.
- láhev s tekutinou, která je uzavřena speciální zátkou zvedneme před zorníky na dosah hadičky se sacím ventilem.
- sací ventil uchopíme volnou rukou a tlakem spojeným s kruhovým pohybem vmáčkneme do pryžového lůžka speciální zátky.
- polní lahev se po připojení sacího ventilu drží dnem vzhůru ve výšce zorníků.
- ohnutý konec průchozí trubičky druhou rukou pootočením uvolníme z výstupku na krytu komory a trubičku vysuneme dopředu. Tím dojde v lícnici k vychýlení náustku do pracovní polohy. Náústek uchopíme mezi rty a jeho nejvhodnější polohu nalezneme pootočením průchozí trubičky.
- vysunutím průchozí trubičky se uvnitř lícnice narovná přehnutá průchozí hadička a uvolní se cesta k tekutině. Tekutinu vysáváme přerušovaně tak, aby do láhve mohl vzniknout vzduch a vyrovnal se tlak v lahvi.

Ukončení  pití (M10m)

- láhev převrátíme dnem dolů.
- zbytek tekutiny z trubičky odstraníme vyfouknutím do polní láhve.
- průchozí trubičku zatlačením zasuneme do lícnice a pootočením zasuneme pod výstupek na krytu ventilové komory.
- sací ventil vygáhmeme z pryžového lůžka speciální zátky.
- speciální zátku překryjeme krytkou a láhev uschováme.
- hadičku ovineme kolem ventilové komory a sací ventil vtlačíme do lůžka v pryžové manžetě.
- manžetu rukou přehrneme do původní polohy a tím překryjeme uloženou hadičku.

UPOZORNĚNÍ
Pro pití můžeme používat vodu nebo neslazený čaj. Při pití ostatních nápojů musíme po sejmutí masky celé zařízení důkladně propláchnout vodou, jinak dojde k zalepení sacího ventilu eventuálně dalších částí zařízení.

Sejmutí masky

Tlakem na upínací přezky směrem od hlavy se povolí pásky upínacího systému. Masku uchopíme za ventilovou komoru a sundáme převlečením přes hlavu.


Zkusit prohledat web www.nakupto.cz na plynovou masku.Zdroj:
http://www.blogovnik.cz/plynove-masky-plynova-maska-acr-typ-m10-201502122119.php
http://www.csla.cz/vyzbroj/protichemickeprostredky/masky_m10.htm


--jun--
03.10.2016,21:31
Počet čtenářů: 0název a sídlo firmy: Josef Nádběla - ALAWARE IČ: 75811511,  sídlo: Moravská 617/18, Chropyně
Firma je zapsána do živnostenského rejstříku pod názvem 'Josef Nádběla', odkaz zde.
Jsme neplátci DPH.

Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D - Copyright Josef Nádběla - ALAWARE 2020 - Všechna práva vyhrazena.
CSS 3.0, PHP 5.4.20 STRICT (verze PHP na hostingu: 5.4.20), XHTML 1.0 Strict
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.
v