Úvod Hledání On-line hry On-line testy Předplatné Jak podpořit Blogovník Provozní podmínky Zásady ochrany osobních údajů
 Návštěvy
Celkem:553567
počítadlo ALAWARE.CZ

Úvodní strana  Prohlížení článků  Velká Tartarie, Grand Tartary - báje, mýty a realita
Velká Tartarie, Grand Tartary - báje, mýty a realita

Latinsky Tartaria Magna. Znáte tento termín? Ve škole jsme se o tomto označení nikdy neučili. Když jsem si prohlédl starý školní atlas, který mám doma, tak na žádných mapách jsem nemohl Velkou Tartarii najít... Ale počkat... Na straně č. 18 se nachází vlevo dole Behaimův globus. Tj. nejedná se o oficiální historickou mapu, ale reprodukci mapy z r. 1492 - roku, kdy byla objevena Amerika. A hle! Na východní polokouli, v oblasti Asie je malým písmem napsáno "Tartaria". Nápis je umístěný východně od Kaspického moře. A na západní polokouli, kde Amerika ještě chybí, protože byly zakresleny jen objevené karibské ostrůvky, je jižně od nápisu Caghay a severně od nápisu Cathaja umístěn opět nápis Tartaria. Tj. na opačném konci Asie než nápis na druhé polokouli. Co to znamená?

Ale podívejte se sami - toto je Behaimův globus z r. 1492:

Na globu se vyskytuje nápis Russia, ale také Tartaria. Lze si tedy odvodit, že se jedná o dva rozličné územní celky. Podle wikipedie.org je Tartar prakticky totožný výraz s "Tatar" a zahrnuje pro tehdejší Evropany veškeré barbarské osazenstvo Asie kromě Číňanů, Arabů, Rusů a Indů. Spadají sem jak Mongolové, divocí kočovníci, tak usedlí Slované, kteří nebyli součástí tehdejšího Ruska (Moskevské knížectví apod.).

Právě na následující mapce jde vidět středověké rozlišení EuraAsie podle oblastí:

- Europe
- Grande Tartarie
- Arabie
- Persie
- Indie
- China


Jsou to jen odlišné územní celky bez ohledu na království, carství, knížectví nebo jiný celek. Je patrné, že o Velké Tartarii tehdejší Evropané věděli jen velmi málo nebo vůbec nic. A podle dalších map, kde jsou zápisky autorů, bylo cestování po Velké Tartarii krajně nebezpečné.

Wikipedie (anglická, protože česká wikipedie absolutně neví, co to Tartarie je - podobně jako české školství) uvádí, že Tartarie vznikla po nástupu Čingischána. Byla to v podstatě oblast pod nadvládou Mongolů a divokých tatarských kmenů, kteří utlačovali ostatní obyvatele včetně Slovanů a včetně Moskevské oblasti, kde jim po mnoho staletí museli obyvatelé odvádět jak daně, ženy, tak rekruty pro armádu.

Veškeré informace, domněnky, že snad Velká Tartárie byla velkým árijsko-slovanským státem, jsou zcela mylné a naprosto nepodložené, byť je to i z mého hlediska škoda. Ale není to možné.

Tartar = Tatar = Barbar.

Všechno, co bylo mimo křesťanskou Evropu směrem na východ, bylo ve středověků Tartárií. Ještě po dlouhou dobu označovali Angličané na svých mapách celou Asii jako Tartárii včetně Ruska jako to vidíme na mapě zde:


Všimněte si tří označení:
- Moscovite Tartary
- Siberia Independent Tartary
- Chinesian Tartary

Jsou vyznačeny tří Tartarské celky, které se od sebe navzájem liší svou vládou. Celkově je to Velká Tartárie, ale složená z několika tartarských celků, kterým pravděpodobně panovali potomci Čingischána.

Pokud se podíváme na samotnou historii oblasti kolem Moskvy, tak po rozpadu Kyjevské Rusi byla jednotlivá knížectví podrobena Mongoly, kteří od nich vybírali daně. Je zcela logické, že se zejména Moskevská oblast chtěla osamostatnit, a proto navazovala úzké vztahy nejprve s Byzancí a později s dalšími evropskými zeměmi.

Na každý pád za Moskevskou oblastí nemohla být ve středověku další árisjsko-slovanská říše, jak se nám to snaží mnoho různých autorů naznačit. I když je to lákavá představa, Mongolská říše a mongolský vpád je historicky prokazatelná skutečnost. Argumenty, že slované bojovali proti slovanům a nikoli proti Mongolům jsou zcestné, protože Mongolové měli ve svém vojsku odvedence z porobených národů, kteří byli nuceni za Mongoly bojovat, protože se báli o své rodiny.

Jak to tedy bylo s velkou árijsko-slovanskou říší?

Upřímně, já nevím. Indicie ukazují na to, že Praslované mohli osídlovat Evropu od Pyrenejského poloostrova až po Dněpr a Vislu. Na starých mapách je zobrazeno velké osídlení "Venetů" (Veneti), což mohlo být označení Říše Praslovanů, ale možná také říše předků většiny evropských národů než došlo ke zmatení jazyků vlivem nějaké katastrofy nebo vpádu barbarských hord....


Skutečnou pravdu nezná nejspíš nikdo. Můžeme se jen dohadovat. Jisté však je, že v období 12.  - 19. století žádná slovanská Velká Tartarie neexistovala.

Zdroj:
http://www.blogovnik.cz/recenze-antonin-horak-o-slovanech-uplne-jinak-201402151349.php
http://www.bible.ca/archeology/bible-archeology-exodus-ancient-geographers-herodotus-maps-450bc1.jpg?&
http://kcjl.upol.cz/slavrozs/praslovanstina.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skythov%C3%A9
http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2011010006
http://www.sarakt.eu/tartaria.htm
http://www.osud.cz/blog/hox/co-se-skryva-za-tatarsko-mongolskym-jhem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjevsk%C3%A1_Rus16.02.2014,11:46
Počet čtenářů: 0 

Názory čtenářů: Velká Tartarie, Grand Tartary - báje, mýty a realita


Vložit názor Zobrazit celou diskusi


název a sídlo firmy: Josef Nádběla - ALAWARE IČ: 75811511,  sídlo: Moravská 617/18, Chropyně
Firma je zapsána do živnostenského rejstříku pod názvem 'Josef Nádběla', odkaz zde.
Jsme neplátci DPH.

Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D - Copyright Josef Nádběla - ALAWARE 2023 - Všechna práva vyhrazena.
CSS 3.0, PHP 5.4.20 STRICT (verze PHP na hostingu: 5.4.20), XHTML 1.0 Strict
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.
v