Úvod Hledání On-line hry On-line testy Jak podpořit Blogovník Provozní podmínky Zásady ochrany osobních údajů
 Návštěvy
Celkem:585907
Tento rok:34113
Měsíc:1099
Včera:120
Dnes:70
Online:5
počítadlo ALAWARE.CZ

Úvodní strana  Prohlížení článků  Příprava na 3. světovou válku: Bydlení
Příprava na 3. světovou válku: Bydlení

Minulý díl jsme se zabývali navýšením zdrojů v článku Příprava na 3. světovou válku: Navýšení zdrojů.  Navýšení zdrojů je základním předpokladem přípravy na budoucí světový konflikt. Bez dostatku financí a jiných "aktiv" nelze dostatečnou přípravu zajistit.

V následujícím textu si povíme, jaké bydlení pořizovat, jak se posouvat etapu za etapou až k cíli, kdy si můžeme říct, tak - a bylo uděláno vše potřebné.

Etapa 1: Výchozí stav "ZÁKLADNA"

Většina z nás žije v nějakém bytě či domečku. To je výchozí stav. Samozřejmě, někdo žije v podnájmu, někdo žije ve vlastním. V souvislosti s nájmem je potřeba říct, že v časech válečných bude měna vykonávat neuvěřitelné kotrmelce, a mnoho lidí, kteří musí platit za nájem a služby, může skončit velice rychle na ulici.

Dalším aspektem jsou nároky armády, která se nebude rozpakovat zabavit výhodně položenou nemovitost pro své účely, bude-li to nezbytné.

Lze tedy říci, že je potřeba jít střední cestou. Nespoléhat se na nájem a zároveň nemít honosnou vilu všem na očích, která by mohla sloužit jako předmět armádní konfiskace.

Ideálním výchozím stavem je tedy ŽÍT VE VLASTNÍM. Zároveň je potřeba okleštit náklady nebo mít možnost omezit náklady za nezbytné služby na absolutní minimum. Tyto služby zpravidla zahrnují dodávky elektřiny, plynu, uhlí, dřeva, vody. U starších nemovitostí před rekonstrukcí je možno do budoucích služeb zahrnout i nutné dodávky materiálu k opravě.

Absolutně ideálním prototypem je vlastní domek, nízkonákladový, úsporný, s vlastním zdrojem vody a vyřešeným zdrojem tepla, ideálně zdrojem dřeva na otop. Správné řešení je JEDNODUCHÉ řešení. Samozřejmě. Zajímavou alternativou je tepelné čerpadlo, zdroj elektrické energie z nějakého agregátu atd. atd. Ale... co když se na tepelném čerpadle něco pokazí. To budete řešit za války JAK prosím???

Kamínka, krb, klasický "off-line" kotel jsou většinou předměty, které mají životnost 10 a více let. Navíc lze zajistit svépomocí opravu nejrůznějších závad. U "ynteligentní" řídící jednotky pro tepelné čerpadlo těžko vlastními silami podniknete správné kroky směřující k opravě tohoto zařízení. A to jsme nezmínili případné působení zbraní hromadného ničení, případně zbraní generujících elektro-magnetický impuls na rozsáhlé ploše území nepřítele.

Výchozím stavem je tedy ideálně vlastní domek, minimální náklady na provoz a vlastní zdroj vody a energie. Výhodou je pochopitelně přilehlé hospodářství se zemědělskou půdou a drůbeží, případně dobytkem.

Samozřejmě, v mnoha případech je zbytečné zabývat se hledáním ideálního stavu. Mnoho z nás bydlí na bytě a nebo v nějaké domkové zástavbě s minimálními možnostmi na zlepšení. Udělejte tedy, co je nezbytné, ale zbytečně na změnách nevykrvácejte. Je třeba se  zabývat i dalšími etapami.

Na závěr bych chtel uvést důležitý aspekt. Váš domov "ZÁKLADNA" by pro vás měl být ze zaměstnání SNADNO DOSTUPNÝ. Ideálně vzdálenost do 20 km, pokud máte k dispozici auto. Super možností je pracovat v místě bydliště. Tj. mít domov dosažitelný do např. 10ti minut chůze. Toto naneštěstí není pravidlem, a proto je dobré do budoucna hledat práci tak, aby byla bydlišti co nejblíže. Co na tom, že budete mít dobře zařízený domov, když v případě nouzové situace se domů vůbec nedostanete???

Etapa 2: Úkryt

Jistě se shodneme na tom, že úkryt by měl být snadno dostupný. Opět - ideální případ je, pokud je úkryt součástí vašeho domova z "etapy 1". Může to být vhodně zařízený sklep pod úrovní země, případně úkryt vybudovaný na zahradě. Můj pradědeček (veterán z 1. světové války) si za 2. sv. války vybudoval ve svahu "zemljanku", takže když hrozilo bombardování, rodina se schovala v "kopci".

Pokud úkryt nemůže být součástí domova (např. byt), měl by být součástí Etapy č. 3, tj. záložního bydlení a dosažitelný např. během 5 - 20 minut pěšího přesunu max. Tady je nutné poznamenat, že v případě náhlého útoku je drahá každá "sekunda" a do vzdáleného krytu nemusíte dojít včas.

Etapa 3: Záložní bydlení

Nemobilní záložní bydlení
Jako záložní bydlení nemobilního typu je vhodná klasická chata nebo obytný kontejner, obytná buňka, cokoli, kde lze nějakou dobu "vegetovat" po celý rok. Samozřejmě, opět musí být někde sklep/úkryt a to v blízkém okolí, případně jako součást nemobilního záložního bydlení.

Mobilní záložní bydlení
Mobilní záložní bydlení je zajímavá věc. Může to být např. karavan na vašem pozemku. To je vlastně ideální případ. Další možností je houseboat a nebo auto/dodávka, uzpůsobené zároveň pro nouzové ubytování.

V případě mobilního záložního bydlení máte možnost s předstihem reagovat na vznikající krizi. Např. pokud dojde k vyhrocení politické situace a válka se bude jevit jako nevyhnutelná, zcela snadno ještě v období, kdy v ulicích nebude panika, zamíříte se svým mobilním záložním bydlením např. do hor, nebo někam, kde není patrný vojenský cíl.

Ideální je kombinace nemobilního a mobilního bydlení. Např. vlastní pozemek, na něm úkryt a zároveň karavan pro variantu přesunu.

Etapa 4: Venkov

Všechny etapy mohou být součástí Etapy 4. Venkovem mám na mysli oblast, u které je minimální riziko přímého zásahu zbraní hromadného ničení. Jsou to horské oblasti, oblasti, které nejsou pro protivníka důležité, kde nejsou soustředěny průmyslové a zdrojové potenciály dané země, a přes které se nepředpokládá přesun konvenčních vojenských sil.

Pokud budete mít zrealizovány první tři etapy a venkov tam bude chybět, stále to nebude kompletní.

Základní principy "survival" bydlení

- nízká nákladovost, co se týká financí
- energetická úspornost
- vlastní zdroj energie dlouhodobého charakteru
- vlastní zdroj vody a ideálně i potravin
- určitá robusnost a bezpečnostní prvky (zeď s nástrahou, možnost obrany proti zombie elementům apod.)
- snadno dostupný úkryt
- možnost rychlé a bezpečné evakuace do jiné zóny

Zombie element

Nikdy jsem na "zombie" nevěřil, ale poslední roky mě přesvědčily, že tento jev je nejen možný, ale vysoce pravděpodobný.

Zombie se mohou rekrutovat z těchto příčin:
- vlivem drog
- vlivem nákazy
- vlivem paniky (hladu, žízně, strachu)
- vlivem mentálního/propagandistického působení
- vlivem technologií nejrůznějšího charakteru
- vlivem účinku zbraní hromadného ničení (ozáření, kdy je každá zombie smrtelně nebezpečná zářením pro nezasažené lidi)

Blogovník můžete podpořit nákupem survival potřeb na www.nakupto.cz.
Klikněte, prosím, zde.


Zdroj:
názor a informačního archiv autora

--jun--
20.02.2017,17:39
Počet čtenářů: 0název a sídlo firmy: Josef Nádběla - ALAWARE IČ: 75811511,  sídlo: Moravská 617/18, Chropyně
Firma je zapsána do živnostenského rejstříku pod názvem 'Josef Nádběla', odkaz zde.
Jsme neplátci DPH.

Webový systém NÁDBĚLA WEB INFINITY 1.1.21D - Copyright Josef Nádběla - ALAWARE 2022 - Všechna práva vyhrazena.
CSS 3.0, PHP 5.4.20 STRICT (verze PHP na hostingu: 5.4.20), XHTML 1.0 Strict
Odladěno pro Internet Explorer 9-11; Mozilla Firefox 12-57; Opera 11,12; Google Chrome 20-34, Maxthon Cloud Browser v4.0.3.6000.
v